wtorek, 13 październik 2020 08:56

Rolniku

Napisała

Usuwanie folii rolniczej

Pierwszeństwo w przyjęciu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w ZUOK Spytkowo, maja rolnicy którzy złożyli w wymaganym terminie wniosek o usunięcie ww. odpadów. Dodatkowy nabór wniosków zostanie ogłoszony w przypadku nie wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację zadania. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących programu prosimy o kontakt pod nr  tel. 87 429 13 74 lub 575 363 177.(Fot. pixabay)