piątek, 10 styczeń 2020 10:50

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów - informacja z otwarcia ofert

Napisane przez Joanna Kłoczko

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 2721/2019

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą:
Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania w sposób ciągły odpadów o kodzie 19 12 12 oraz 19 05 01.

Pobierz:
Zestawienie_ofert