poniedziałek, 02 marzec 2020 09:44

Dostawa olei i smarów - informacja z otwarcia ofert

Napisane przez Joanna Kłoczko

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 2722/1/2020

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Dostawa olei i smarów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Pobierz:
Ogloszenie