czwartek, 30 lipiec 2020 07:32

Wymiana obecnego oświetlenia na oświetlenie typu LED

Napisała

Wybór oferty

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 5 firmy:
ELEKTROM Sylwia Bosiak – Malko
Ul. Nowowiejska 12/2
11-500 Giżycko

Uzasadnienie:
Zaproponowane przez Wykonawcę lampy spełniają podstawowe wymagania Zamawiającego.
Najkorzystniejsza oferta wg kryteriów wskazanych w zapytaniu ofertowym.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:
Oferta nr 1
INTERVIS Sp. z o.o.
Ul. Towarowa 17A; 10-416 Olsztyn
Oferta nr 2
Stanisław Buczyński Usługi Instalacyjne
Ul. Królowej Jadwigi 19/44; 11-500 Giżycko
Oferta nr 3
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE I USŁUGI REMONTOWE Rafał Rogulski
Ul. Kombatantów 5/8; 11-500 Giżycko
Oferta nr 4
EL-BAK Anita Bakuniewicz
Ul. 42 Pułku Piechoty 70E/8; 15-181 Białystok
Oferta nr 5
ELEKTROM Sylwia Bosiak – Malko
Ul. Nowowiejska 12/2; 11-500 Giżycko
Oferta nr 6
Mirosław Biłas Biłas i Synowie
Al. 1 Maja 25; 11-500 Giżycko
Oferta nr 7
Energa Oświetlenia Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19; 81-855 Sopot
Oferta nr 8
SPÓŁDZIELNIA WIELOBRANŻOWA NIEGOCIN
Ul. Mazurska 3; 11-500 Giżycko
Oferta nr 9
Smart Lighting Sp. z o.o.
Ul. Chopina 19a; 65-001 Zielona Góra

Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę obecnego oświetlenia w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  na oświetlenie typu LED


1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Telefon: +48 87 555 54 13 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL: http://zuokspytkowo.pl/

2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wymiana obecnego oświetlenia w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  na oświetlenie typu LED, mające na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Zamówienie dotyczy:


3.1. Wymiana oświetlenia wewnętrznego w hali sortowni
Zadaniem Wykonawcy jest wymiana 61 obecnych opraw o mocy 400W na oprawy z oświetleniem typu LED oraz zmiana sposobu sterowania oprawami. Oprawy są połączone w 4 sekcje A, B, C, D (patrz – załącznik).

Nowy sposób sterowania ma umożliwić wydzielenie dodatkowej 5 sekcji składającej się z 13 lamp zainstalowanych na osi hali. Załączanie i wyłączenie nowej sekcji  E ma byś zlokalizowane przy wyznaczonym przez Zamawiającego wejściu na halę sortowni. Włączenie i wyłączenie pozostałych sekcji A, B, C, D ma być realizowane z obecnego wyłącznika krzywkowego S4 i dodatkowo z budynku socjalnego 2 piętro – (pomieszczenie dyspozytornia). Przewody z hali sortowni do budynku socjalnego należy poprowadzić w bezpiecznym przejściu zabezpieczającym oddzielającym 2 strefy pożarowe. Na nowe trasy kablowe można wykorzystać istniejące koryta kablowe.

Hala sortowni jest zabudowana urządzeniami do sortowania odpadów komunalnych, ich rozmieszczenie może ograniczać swobodny dostęp do zainstalowanych opraw uwzględnionych do wymiany. Oprawy przymocowane do podwieszonego stropu z blachy falistej znajdującego się na wysokości ok 11,5m.

Minimalne wymagania stawiane oprawom dla sekcji ABCDE:
- klasa szczelności min. IP 65,
- zakres temperatury otoczenia min. -30 do +45 ̊C,
- materiał korpusu oprawy: Aluminium,
- typ pokrywy optycznej /soczewki: poliwęglan,
- typ optyki: szeroki rozsył
- oddzielna komora z do modułów i zasilacza,
- klosz mleczny zabezpieczający przed zjawiskiem olśnienia,
- znamionowy wskaźnik oddawania barw: 80,
- znamionowa temperatura barwowa: 4000K,
- trwałość źródeł led: min 70 000 h,
- możliwość wymiany pojedynczych modułów LED
- deklaracja zgodności CE
- grupa ryzyka fotobiologicznego RG1
- okres gwarancji: 5 lat
- wymagane natężenie oświetlenia na stanowisku pracy300 lux

Ze względu na odbywającą się produkcję wewnątrz budynku hali, montaż opraw oświetleniowych powinien odbywać się po zakończeniu I zmiany (od godziny 14.30).
Dostęp do niektórych wiszących opraw jest utrudniony ze względu na zainstalowane pod nimi maszyny i urządzenia produkcyjne. Do prac montażowych niezbędny będzie urządzenie do podnoszenia.

Wykonawca dobierze i zainstaluje oprawy spełniające obowiązujące normy i przepisy ppoż. i bhp na dzień wykonania zamówienia.  

Oferta powinna obejmować wszystkie koszty związane z zakupem nowych opraw, koszty demontażu i utylizacji istniejących opraw, koszty montażu opraw LED, podłączenia do instalacji elektrycznej.

3.2.  Wymiana oświetlenia zewnętrznego na elewacji zewnętrznej hali sortowni
Na elewacji zewnętrznej hali sortowni na wysokości ok. 11,5 m zostały zainstalowane 10 opraw zewnętrznych o mocy 150W do oświetlenia terenu wokół hali sortowni. Oświetlenie połączone jest z zegarem słonecznym sterującym oświetleniem zewnętrznym.
Zadaniem Wykonawcy jest demontaż obecnego sytemu i zainstalowanie nowych opraw LED.

Minimalne wymagania stawiane oprawom:
- klasa szczelności min. IP 65,
- klasa bezpieczeństwa II
- odporność mechaniczna IK08
- zakres temperatury otoczenia min. -40 do +45 ̊C,
- materiał korpusu oprawy: Aluminium,
- typ pokrywy optycznej /soczewki: płaska szyba
- typ optyki: średni rozsył
- znamionowy wskaźnik oddawania barw: 70,
- znamionowa temperatura barwowa: 4000K,
- trwałość źródeł led: min 70 000 h,
- deklaracja zgodności CE
- grupa ryzyka fotobiologicznego RG1
- okres gwarancji: 5 lat

Wykonawca dobierze i zainstaluje oprawy spełniające obowiązujące normy i przepisy ppoż. i bhp na dzień wykonania zamówienia.  

Oferta powinna obejmować wszystkie koszty związane z zakupem nowych opraw, koszty demontażu i utylizacji istniejących opraw, koszty montażu opraw LED, podłączenia do instalacji elektrycznej.

3.3.  Wymiana oświetlenia zewnętrznego na terenie zakładu
Oświetlenie placów i dróg dojazdowych zakładu zostało wykonane na 31 oprawach o mocy 70W.  Oprawy są zainstalowane na słupach oświetleniowych o wysokości 8m. Oświetlenie zewnętrzne zrealizowane jest na dwóch obwodach elektrycznych, których pracą steruje zegar słoneczny.
Zadaniem Wykonawcy jest demontaż obecnego sytemu i zainstalowanie nowych opraw LED.

Minimalne wymagania stawiane oprawom:
- klasa szczelności min. IP 65,
- klasa bezpieczeństwa II
- odporność mechaniczna IK08
- zakres temperatury otoczenia min. -40 do +45 ̊C,
- materiał korpusu oprawy: Aluminium,
- typ pokrywy optycznej /soczewki: płaska szyba
- typ optyki: średni rozsył
- znamionowy wskaźnik oddawania barw: 70,
- znamionowa temperatura barwowa: 4000K,
- trwałość źródeł led: min 70 000 h,
- deklaracja zgodności CE
- grupa ryzyka fotobiologicznego RG1
- okres gwarancji: 5 lat

Wykonawca dobierze i zainstaluje oprawy spełniające obowiązujące normy i przepisy ppoż. i bhp na dzień wykonania zamówienia.  

Oferta powinna obejmować wszystkie koszty związane z zakupem nowych opraw, koszty demontażu i utylizacji istniejących opraw, koszty montażu opraw LED, podłączenia do instalacji elektrycznej.

3.4.  Wymiana oświetlenia wewnętrznego w warsztacie
Oświetlenie w obiekcie warsztatu jest wykonane z 14 oprawach jarzeniowych o mocy 2x36W  i 8 oprawach jarzeniowych z inwenterem o mocy 2x36W. Oświetlenie zainstalowane jest na wysokości 6,0 m. Do wszystkich opraw jest swobodny dostęp.
Zadaniem Wykonawcy jest demontaż obecnego sytemu i zainstalowanie nowych opraw LED . nowe oświetlenie analogicznie do starego, musi składać się z 14 opraw zwykłych i 8 opraw z inwenterem.

Minimalne wymagania stawiane oprawom:
- klasa szczelności min. IP 65,
- odporność mechaniczna IK08
- zakres temperatury otoczenia min. -20 do +20 ̊C,
- materiał korpusu oprawy: poliwenglan,
- typ pokrywy optycznej /soczewki: optyka mikrosoczewkowa
- znamionowy wskaźnik oddawania barw:  80,
- znamionowa temperatura barwowa: 4000K,
- trwałość źródeł led: min 50 000 h,
- deklaracja zgodności CE
- grupa ryzyka fotobiologicznego RG0
- okres gwarancji: 5 lat
- wymagane natężenie oświetlenia na stanowisku pracy300 lux

Wykonawca dobierze i zainstaluje oprawy spełniające obowiązujące normy i przepisy ppoż. i bhp na dzień wykonania zamówienia.  

Oferta powinna obejmować wszystkie koszty związane z zakupem nowych opraw, koszty demontażu i utylizacji istniejących opraw, koszty montażu opraw LED, podłączenia do instalacji elektrycznej.

3.5. Wymiana oświetlenia wewnętrznego w kabinach sortowniczych
W ciągu technologicznym zainstalowane są, 4 kabiny sortownicze, w których pracują ludzie. Oświetlenie w kabinach wykonane jest z 10 opraw jarzeniowych o mocy 2x58W  i 4 opraw jarzeniowych z inwenterem o mocy 2x58W. Oświetlenie zainstalowane jest na wysokości 3,0 . Do wszystkich opraw jest swobodny dostęp.

Ze względu na odbywającą się produkcję wewnątrz budynku hali, montaż opraw oświetleniowych powinien odbywać się po zakończeniu I zmiany (od godziny 14.30).

Minimalne wymagania stawiane oprawom:
- klasa szczelności min. IP 65,
- odporność mechaniczna IK08
- zakres temperatury otoczenia min. -20 do +20 ̊C,
- materiał korpusu oprawy: poliwenglan,
- typ pokrywy optycznej /soczewki: optyka mikrosoczewkowa
- znamionowy wskaźnik oddawania barw:  80,
- znamionowa temperatura barwowa: 4000K,
- trwałość źródeł led: min 50 000 h,
- deklaracja zgodności CE
- grupa ryzyka fotobiologicznego RG0
- okres gwarancji: 5 lat
- wymagane natężenie oświetlenia na stanowisku pracy300 lux

Ze względu na odbywającą się produkcję wewnątrz budynku hali, montaż opraw oświetleniowych powinien odbywać się po zakończeniu I zmiany (od godziny 14.30).
Dostęp do niektórych wiszących opraw jest utrudniony ze względu na zainstalowane pod nimi maszyny i urządzenia produkcyjne. Do prac montażowych niezbędny będzie urządzenie do podnoszenia.

Wykonawca dobierze i zainstaluje oprawy spełniające obowiązujące normy i przepisy ppoż. i bhp na dzień wykonania zamówienia.  

Oferta powinna obejmować wszystkie koszty związane z zakupem nowych opraw, koszty demontażu i utylizacji istniejących opraw, koszty montażu opraw LED, podłączenia do instalacji elektrycznej.

4. Dodatkowe informacje o zamówieniu
1. Spółka jest zakładem, o bardzo dużym ryzyku zagrożenia pożarowego, w związku z tym wszystkie prace związane z możliwością zaprószenia ognia powinny być kontrolowane, a po wykonaniu obserwowane.
2. Zamawiający informuję, że na terenie zakładu obowiązuje całkowity zakaz palenia poza miejscem do tego wyznaczonym.
3. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać instrukcję przeciwpożarową obowiązującą na terenie zakładu oraz procedurę w sprawie działań prewencyjnych dotyczącą współpracy z firmami zewnętrznymi.

5. Termin wykonania zamówienia.
Termin dostawy i montażu: o możliwym terminie rozpoczęcia realizacji zadania zamawiający poinformuje (wezwie) wykonawcę z miesięcznym wyprzedzeniem. Termin zakończenia prac: od 3 do 5 miesięcy od dnia wezwania ⁎
⁎ zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie realizacji zadania o środki z ZUS. Przewidywany termin uzyskania decyzji o dofinansowaniu: styczeń 2021. Brak przyznania środków nie wyklucza realizacji zadania.  

6. Dokumenty odbiorowe
Po realizacji usługi wymiany oświetlenia Zamawiający w obecności przedstawiciela Wykonawcy przeprowadzi badania pracy instalacji pozwalające przy pomocy licznika energii elektrycznej potwierdzić, że zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie planowana moc oświetlenia została osiągnięta.

Po potwierdzeniu mocy oświetlenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wyniki badań przeprowadzone przez akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane natężenie oświetlenia na stanowiskach pracy.

Dokumenty te będą stanowić podstawę do podpisania protokołu zdawczo odbiorczego, który jest podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

7. Miejsce wykonania zamówienia
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69
11-500 Giżycko

8. Informacje dotyczące oferty
Oferta powinna zawierać cenę netto wraz z podaniem podatku VAT.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu i złożeniem oferty oraz zysk Wykonawcy.

Koszt wykonania każdego z wymienionych zadań oraz koszt całkowitego montażu musi zostać wyodrębniony jako odrębna cena w ofercie.

Oferta powinna zawierać karty katalogowe lamp potwierdzające spełnienia podstawowych wymagań.

Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Ofertę należy przedłożyć do dnia 17.08.2020 r. do godziny 12:00 w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kryteria oceny ofert:
a) cena 80%
b) planowana moc oświetlenia 20%

Ocena punktowa kryterium „cena” będzie obliczana wg następującej formuły:

                              Wartość oferty najtańszej (brutto)
Ocena oferty X = ….................................................. x 80
                              Wartość oferty ocenianej (brutto)

Ocena punktowa kryterium „planowana moc oświetlenia” będzie obliczana wg następującej formuły:

Liczba punków:

Planowana moc zadeklarowana w ofercie i potwierdzona dokumentacją (karta katalogowa lamp + szacunkowa moc urządzeń przyłączeniowych):

20

12 i mniej kW

15

12 i więcej

10

13 i więcej

5

14 i więcej

0

15 i więcej


9. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.

Osoba do kontaktu: Jacek Jasionowski, tel. +48 87 555 54 18, GSM: +48 532 413 008.

Pobierz:

Formularz_ofertowy_doc

Formularz_ofertowy_pdf

Wzor_umowy_doc

Wzor_umowy_pdf

Obiekt_1_hala_sortowni

Obiekt_6_warsztat

Sieci_zewnetrzne

Rysunki_zwiazane_z_realizacja

Wymiary kabin sortowniczych