środa, 09 wrzesień 2020 04:59

Dostawa i montaż systemu GPS, monitoringu paliwa, zbiornika paliwa, wydawania paliwa

Napisała

Zaproszenie

do złożenia oferty na dostawę i montaż systemu GPS, monitoringu paliwa i zbiornika paliwa wraz z systemem wydawania paliwa oraz 3 letni okres utrzymania systemu

UWAGA!

zmiana terminu składania ofert: Ofertę należy przedłożyć do dnia 21.09.2020 r. do godziny 10:00 w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zmiany przedmiotu zamówienia:

1. Zmiana Punktu 3.1.h

wózek widłowy; marka HANGCHA, model CPCD35N-RW27, GPS + monitoring CAN lub sonda w zbiorniku paliwa + czytnik RFID identyfikujący kierowcę

2. Zamawiający dopuszcza montaż sondy paliwa we wlewie lub w zbiorniku paliwa.

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Telefon: +48 87 555 54 13 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL: http://zuokspytkowo.pl/

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:


1. Dostawa i montaż systemu GPS, monitoringu zużycia paliwa dla 8 pojazdów:
a) DAF 55, rok produkcji 2012, VIN: XLRAS75PC0E961540 - GPS + monitoring CAN + czytnik RFID identyfikujący kierowcę
b) DAF 75, rok produkcji 2012, VIN: XLRAS75PC0E961540 - GPS + monitoring CAN + czytnik RFID identyfikujący kierowcę
c) Zetor Forterra 105, rok produkcji 2012, VIN: 000F2G4J41PS01824 - GPS + sonda we wlewie paliwa + czytnik RFID identyfikujący kierowcę
d) New Holland W170C: rok produkcji: 2012; numer seryjny: FNHW170CNCHE12265 - GPS + monitoring CAN + czytnik RFID identyfikujący kierowcę
e) New Holland W130C: rok produkcji: 2012; numer seryjny: FNHW130CNCHE12268 - GPS + monitoring CAN + czytnik RFID identyfikujący kierowcę
f) New Holland L223: rok produkcji: 2012; numer seryjny: JAF0L223LCM435582 - GPS + monitoring CAN + czytnik RFID identyfikujący kierowcę
g) Bomag BC 572RB-2; rok produkcji: 2012; numer fabryczny: 101570651014 - GPS + monitoring CAN + czytnik RFID identyfikujący kierowcę
h) wózek widłowy; marka HANGCHA, model CPCD35N-RW27
(Zamawiający będzie w jego posiadaniu od połowy listopada).

2. Dostawa i montaż zbiornika paliwa o pojemności 5000l wraz z systemem wydawania paliwa.
Zbiornik paliwa musi być wyposażony w sondę monitorującą poziom paliwa.
Do systemu wydawania paliwa powinny zostać dostarczone breloki lub karty pozwalające na moni-toring przypisanych maszyn oraz operatorów (system ten dotyczy 12 pojazdów i 12 operatorów).  

3. Systemy, o których mowa w pkt. 1 i 2 powinny być ze sobą zintegrowane.

4. 3 letni okres utrzymania systemu GPS, monitoringu paliwa i systemu wydawania paliwa (abona-ment) liczony od dnia montażu systemów.

4. Termin wykonania zamówienia.
Termin dostawy i montażu systemu GPS, monitoringu paliwa i zbiornika paliwa wraz z systemem wydawania paliwa: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
Utrzymanie systemu GPS, monitoringu paliwa i systemu wydawania paliwa (abonament): 3 lata od dnia montażu systemów.

5. Miejsce wykonania zamówienia
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69
11-500 Giżycko

5. Informacje dotyczące oferty.
Oferta powinna zawierać cenę netto wraz z podaniem podatku VAT.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu (dostawa, montaż, 3letni abonament) i złożeniem oferty oraz zysk Wykonawcy.

Oferta powinna dodatkowo zawierać koszt rozbudowy systemu, który może nastąpić w ciągu 1 roku od dnia podpisania umowy i dotyczyć będzie następujących urządzeń:
a) Rozdrabniacz odpadów gabarytowych:
Komptech - Terminator 3400; rok produkcji 2012; numer fabryczny: JSC 13091 - sonda w zbiorniku paliwa
b) Sito mobilne:
Komptech – Primus 40250; rok produkcji 2012; numer fabryczny W090 40250 21KB4 064 - sonda w zbiorniku paliwa.
c) koparka przeładunkowa

Koszt rozbudowy systemu musi zostać wyodrębniony jako odrębna cena w ofercie.

Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Ofertę należy przedłożyć do dnia 15.09.2020 r. do godziny 10:00 w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kryteria oceny ofert: cena 100%.


6. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.

Osoby do kontaktu: Bogusław Lachowicz , tel. +48 503 499 895

7. Załączniki pobierz:

Zaproszenie
Formularz ofertowy
Wzor umowy