poniedziałek, 09 listopad 2020 07:07

Zaproszenie do składania ofert na dostawę, ułożenie murów oporowych, oraz rozbudowę wraz z przebudową istniejącego boksu z bloków betonowych

Napisane przez

Zaproszenie

do złożenia oferty na dostawę , ułożenie murów oporowych, oraz rozbudowę wraz z przebudową istniejącego boksu z bloków betonowych.

Uwaga!

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 25.11.2020r. do godz. 10.00, oraz usuwa zapis dotyczący wymogów posiadania certyfikatu ognioodporności REI360.

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190 
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Telefon: +48 87 555 54 13 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL: http://zuokspytkowo.pl/

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie I

Dostawa i ułożenie dwóch murów oporowych z bloków betonowych typu lego - bloc o grubości min 0,8m. Mury betonowe będą pełnić dwie funkcje, w przyszłości zostaną wykorzystane pod zadaszenie łukowe oraz stanowić będą zaporę ogniową między magazynowanym odpadem a obiektem kompostowni.

Poglądowa wizualizacja  zadania nr. I późniejsze zadaszenie boksu na zamontowanych już murach betonowych. Nie obrazuje rozbudowy zapory ogniowej z bloków betonowych na całej długości obiektu z dachem dwu spadowym. Poglądowe rozrysowanie zapory ogniowej na całej długości obiektu z dachem dwu spadowym znajduje się w zał.1.

 Orientacyjne wymiary ścian do ułożenia:

- mur oporowy długość 30,4m, wysokość 4m (poglądowe rozrysowanie zapory ogniowej w zał.1)

- mur oporowy 16 m  długości, wysokości 2,4m (ściana oporowa przeznaczona pod oparcie zadaszenia łukowego)

Zadanie II

Dostawa i ułożenie dwóch murów oporowych z bloków betonowych typu lego -bloc o grubości min 0,8m. Mury betonowe będą pełnić funkcję zapory ogniowej oddzielającej zmagazynowany odpad od ścian hali sortowni wykonanej z płyty warstwowej.

Zadanie obejmuje ułożenie jednego muru oporowego w wymiarach 9,6m długości i 4,8 m wysokości oraz rozbudowanie istniejącego muru o wymiarach 16m  długości i 2,4 m wysokości. Rozbudowa związana jest z dołożeniem dodatkowych warstw do osiągniecia 4,8m wysokości.

Zadanie III

Dostaw bloków betonowych i przebudowa istniejących boksów magazynowych wykonanych w technologii lego -bloc. Zamawiający użytkuje boksy ułożone wg. zał. nr2. Zadaniem wykonawcy będzie rozbudowa istniejącego boksu i ponowne jego ułożenie wg. zał. nr3.


 

Poglądowa wizualizacja zadania nr. III przebudowane boksy zostaną w przyszłości zadaszone w technologii łukowych zadaszeń

Dodatkowe informacje dla wykonawcy:

1.Bloki betonowe wykorzystane w powyższych zadaniach muszą być kompatybilne z blokami posiadanymi przez Zamawiającego z których ułożone są bosy i mury przeznaczone do rozbudowy.

2.Załączone rysunki nie są, dokumentacja projektową. Załączone rysunki są tylko rysunkami poglądowymi, mają tylko przybliżyć zakres usługi.

3.Zadaniem wykonawcy jest sprawdzenie i przeliczenie stabilności wyznaczonych do wykonania murów oporowych.

UWAGA! Zleceniodawca umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonania przedmiotu zamówienia w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego, osoba do kontaktu: Bogusław Lachowicz , tel. +48 503 499 895; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wymagania dla bloków betonowych:

- wykonane z betonu C30/37

- posiadające deklaracje zgodności CE

- posiadające certyfikat ognioodporności REI360

Uwaga! Zamawiający usuwa wymóg posiadania certyfikatu ognioodporności REI360.

4. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

5. Miejsce wykonania zamówienia.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69
11-500 Giżycko

5. Informacje dotyczące oferty.
Oferta powinna zawierać cenę netto wraz z podaniem podatku VAT.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu (materiał, wynajmu sprzętu specjalistycznego) i złożeniem ofert oraz zysk Wykonawcy.

Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Ofertę należy przedłożyć do dnia 19.11.2020 r. do godziny 10:00 w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 25.11.2020 r. do godziny 10:00.

Kryteria oceny ofert: cena 100%.


6. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.

Osoby do kontaktu: Bogusław Lachowicz , tel. +48 503 499 895

7. Załączniki pobierz:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

3. Załącznik 1

4. Załącznik 2

5. Załącznik 3

6. Załącznik 4

7. Zdjęcia miejsca dla zadania I

8. Zdjęcie miejsca dla zadania II

9. Zdjęcie miejsca dla zadania III