Home Kącik Ornitologa II Mazurska Konferencja Ornitologiczna za nami. Spotkamy się znów za rok!
II Mazurska Konferencja Ornitologiczna za nami. Spotkamy się znów za rok! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Komuda/Profile   
piątek, 14 kwietnia 2017 09:01

II Mazurska Konferencja Ornitologiczna za nami. Spotkamy się znów za rok!

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie po raz kolejny udowodnił, że interesujące konferencje i spotkania można z powodzeniem organizować w nietypowych miejscach. Realizowana już po raz drugi Mazurska Konferencja Ornitologiczna spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wybitnych znawców, jak również lokalnych miłośników ptaków.


Siedziba ZUOK Spytkowo 1 kwietnia 2017 r. gościła wielu znamienitych gości, którzy bardzo chętnie dzielili się swoją wiedzą, przedstawiając doświadczenia z obserwacji ptaków na składowisku odpadów. II Mazurską Konferencję Ornitologiczną uroczyście otworzył pan Marek Jasudowicz, Wójt Gminy Giżycko, a następnie przekazał głos pani Agnieszce Rzymowskiej,  Kierownikowi Biura Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Część merytoryczną natomiast zainaugurowało wystąpienie pana Krzysztofa Pawlukojcia, prowadzącego całe spotkanie i dziennikarza Gazety Giżyckiej, która objęła wydarzenie patronatem medialnym. Wykład na temat przeprowadzonego na terenie składowiska badania, dotyczącego bocianów oraz innych gatunków ptaków, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem zebranej widowni.

Kolejna prelekcja należała do pani dr Ewy Rumińskiej, założycielki Fundacji Albatros, która opowiedziała o wielu ciekawych przypadkach ptasich pacjentów, z jakimi ma do czynienia prowadząc Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie. Z kolei pani dr inż. Dorota Zawadzka, pracownik Instytutu Nauk Leśnych Uniwersytetu Łódzkiego, specjalistka ds. leśnictwa, ornitolog oraz ekspert w zakresie ochrony głuszca, omówiła swoje doświadczenia naukowe związane z obserwacją kruków. Te wyjątkowe ptaki, których natura otoczona jest wieloma mitami, okazują się mistrzami oportunizmu. Ostatnim prelegentem konferencji był pan Tomasz Kłosowski, którego piękne fotografie i programy przyrodnicze zna z pewnością każdy miłośnik ptaków! To właśnie tym niesamowitym modelom, z którymi ma przyjemność pracować, była poświęcona wypowiedź pana Tomasza.

- Staramy się wciąż wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Mazur. Stąd organizacja spotkań edukacyjnych dla najmłodszych, czy też wernisaży w naszej Galerii. Konferencja ornitologiczna to jeden z elementów działalności proekologicznej Zakładu, jednak niezwykle ważny, ponieważ zwracający uwagę na to co mamy najcenniejsze - otaczającą nas przyrodę. Mogę śmiało powiedzieć, że II edycja tego wydarzenia była sukcesem i już planujemy jego kontynuacje w przyszłych latach - mówi Paweł Lachowicz, prezes ZUOK Spytkowo.

Konferencja została zorganizowana pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pana Marka Gustawa Brzezin oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a medialnie wydarzenie wsparły Gazeta Giżycka,  Radio ZET Gold oraz portale: mazury.info i sozosfera.pl.

- Największą nagrodą jest dla nas fakt, że tematyka ochrony przyrody jest tak istotna dla wielu osób. Funkcjonowanie naszego Zakładu  jest i musi być ściśle związane z ekologią oraz ochroną fauny i flory. Cieszę się, że takie działania są doceniane również na poziomie wojewódzkim - otrzymaliśmy oficjalne podziękowania i gratulacje od pana Artura Chojeckiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - podkreśla Stanisław Szepietowski, członek zarządu ZUOK Spytkowo.

W ramach konferencji rozstrzygnięto również konkurs fotograficzny, ogłoszony we współpracy z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Nagrody w postaci profesjonalnych lunet i lornetek do obserwacji przyrody oraz książek z dedykacjami od wszystkich prelegentów, ufundowane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Departament Promocji i Koordynacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz ZUOK, a cieszyć się nimi może aż 5 laureatów, którym gratulowała pani Jolanta Piotrowska, prezes Fundacji.

Po konferencji wszyscy chętni mogli także zwiedzić Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie.

Dziękujemy za udział w konferencji i serdecznie zapraszamy za rok!

Zmieniony: czwartek, 08 czerwca 2017 06:36