Home Zamówienia Udzielenie zamówienia - sprzedaż energii elektycznej
Udzielenie zamówienia - sprzedaż energii elektycznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kłoczko   
wtorek, 03 października 2017 11:42

Udzielenie zamówienia -Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2512/2017.

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą:,,Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o."

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017., poz. 1579) zwanej dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2017-10-03 pod numerem: 500037603-N-2017.

Pobierz:
Ogłoszenie