Home Zamówienia Zaproszenie do skaładania ofert - wywóz kompostu
Zaproszenie do skaładania ofert - wywóz kompostu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kłoczko   
poniedziałek, 09 października 2017 06:45

Zaproszenie do składania ofert - wywóz kompostu

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Spytkowie
11-500 Giżycko, Spytkowo 69, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000346147, REGON: 280470190, NIP 8451958301, zwany dalej Zleceniodawcą
zaprasza do złożenia oferty na: ,,Wywóz kompostu na zamknięte składowisko w m.Srokowo".

Do dnia 31.12.2017r. Zleceniodawca przewiduje przygotowanie do 800 Mg kompostu, który należy przetransportować na zamknięte składowisko w m. Srokowo (ok.35 km). Lokalizacja 54°13'02.4"N 21°32'02.2"E.
Na chwilę obecną na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie, Spytkowo 69 Zleceniodawca posiada do przetransportowana ok. 300 Mg kompostu. Pozostała ilość kompostu zostanie przygotowana do wywozu do dnia 31.12.2017r.
Wykonanie niniejszego zamówienia będzie realizowane w dwóch etapach:

  • do końca października 2017r Zleceniobiorca zobowiązuje się wywieść  ok 300 Mg zmagazynowanego kompost,
  • pozostałą ilość kompostu Zleceniobiorca zobowiązany jest wywieść w miesiącu grudniu 2017r.

Szacowana ilość kompostu: do 800 Mg.

Samochody transportowe zostaną załadowane sprzętem Zleceniodawcy.

Godziny pracy: Zakładu Unieszkodliwiania odpadów komunalnych Spytkowo Sp. z o.o : 7.00 ? 17.00.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia przy użyciu własnego sprzętu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz do pokrywać wszelkie koszty zawiązane z naruszeniem przepisów prawa.
Wszelkie koszty, w tym: paliwa, sprzętu, wynagrodzenia kierowcy leży po stronie Zleceniobiorcy.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie masy wywiezionego kompostu [Mg] ? karty z ważeń. Ważenia będą wykonywane na certyfikowanej wadze najazdowej położonej na terenie ZUOK Spytkowo.

1. Zleceniodawca:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
tel. +48 87 555 54 10
e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl; www.zuokspytkowo.pl
2. Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 EURO.
3. Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2017 roku.
4. Dokumenty wymagane w ofercie:
formularz ofertowy według załączonego wzoru
5. Termin i forma składania ofert: Ofertę należy przedłożyć do dnia 11.10.2017r. do godziny 12:00 w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail) Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
6. Miejsce składania ofert:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 555 54 10, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Załączniki:
1. Formularz_ofertowy_pdf
2. Formularz_ofertowy_docx
3. Projekt_umowy

Zmieniony: poniedziałek, 09 października 2017 07:27