Home Projekt UE
Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich


Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

 

Regionalny system gospodarki odpadami - Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich
poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami


Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa
na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-RPWM.06.01.01-28-001/10-00

Oś i działanie RPO
Oś priorytetowa 6. Środowisko przyrodnicze
Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację
infrastruktury ochrony środowiska
Poddziałanie 6.1.1. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Beneficjent: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Finansowanie inwestycji:
Wartość projektu wynosi 44 776 766 zł
w tym:

  • środki europejskie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 15 374 368 zł
  • współfinansowanie z budżetu państwa 2 713 124 zł
  • pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW w Olsztynie 7 870 000 zł
  • środki własne 18 819 274zł

Termin realizacji:
2010 - 2013

Fotogaleria...

Regionalny system gospodarki odpadami - Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWM.06.01.01-28-001/10-00

 

Oś priorytetowa 6. Środowisko przyrodnicze

Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska

Poddziałanie 6.1.1. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

 

Beneficjent: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunlanych Spytkowo Sp. z o.o.

 

Finansowanie inwestycji:

Całkowita wartość projektu wynosi 54 580 934 zł

w tym:

  • środki europejskie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 20 356 378 zł

  • współfinansowanie z budżetu państwa 3 592 302 zł

  • pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW w Olsztynie 10 000 000 zł

  • środki własne spółki wnoszone przez MZM - GO na kapitał podstawowy 20 632 254 zł

 

 

Okres realizacji: 2010 - 2012Zakończenie projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Ruszczyk   
wtorek, 13 stycznia 2015 10:45

ZUOK chroni Wielkie Jeziora Mazurskie


Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie pod Giżyckiem od połowy października 2013 roku realizuje zadania kompleksowej gospodarki odpadami na obszarze północnej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. ZUOK Spytkowo stanowi Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla północno-wschodniego regionu woj. warmińsko-mazurskiego. Inwestycję, jako kluczową dla regionu, ujęto w "Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego" do roku 2020.

Zmieniony: wtorek, 13 stycznia 2015 11:03
Więcej…
 
Spotkanie informacyjne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Ruszczyk   
wtorek, 14 maja 2013 08:55

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie, które odbędzie się w ramach Mazurskiego Międzynarodowego Festynu Ekologicznego Eko - Logika 2013  - 25 maja w godzinach. 12.00 - 14.00. 

W świetlicy wiejskiej w Spytkowie przeprowadzony zostanie panel naukowo-informacyjny z udziałem specjalistów z zakresu gospodarowania odpadami. Będzie też można przekonać się na własne oczy, jak wygląda nowoczesna instalacja, biorąc udział w wycieczce na teren budowy zakładu. (bus będzie kursował co pół godziny). Każdy uczestnik wycieczki otrzyma kamizelkę odblaskową.

Zmieniony: czwartek, 01 sierpnia 2013 12:51
Więcej…
 
Informacje z budowy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Ruszczyk   
czwartek, 07 lutego 2013 08:59

Spotkanie specjalistów na budowie w Spytkowie

 Po kilku miesiącach spowolnienia, spowodowanego  zmianą głównego wykonawcy inwestycji, od września na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie prowadzone są intensywne prace. Nowy wykonawca główny - wyłoniona drogą przetargu spółka akcyjna HYDROBUDOWA GDAŃSK, posiłkując się jako głównym podwykonawcą - giżyckim przedsiębiorstwem budowlanym M.MINIKOWICZ - M.MINIKOWICZ - sp. jawna, zobowiązał się ukończyć budowę zakładu do końca czerwca 2013 r. Niezależnie od tych zmian firmy: STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa i TUGEB Sp. z o.o. z Milcza realizują nieprzerwanie moduły intensywnego kompostowania i wyposażenie linii technologicznej.
13. września br. na placu budowy w Spytkowie doszło do spotkania inwestora z przedstawicielami firm realizujących budowę, nadzoru inwestorskiego i konsultanta prawnego inwestycji. Takie zebrania zwoływane są za każdym razem, gdy zachodzi potrzeba omówienia aktualnych spraw. Uczestnicy spotkania przekazali następujące informacje odnośnie stopnia zaawansowania prac budowlanych:

Zmieniony: środa, 29 maja 2013 12:01
Więcej…
 
Informacje z budowy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Ruszczyk   
czwartek, 20 września 2012 10:15

Kompostownia stanie na czas!


Rozmowa z Michałem Dobeckim, inżynierem budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie z firmy Strabag sp. z o.o. z Pruszkowa, realizującej budowę kompostowni.
Panie Michale jak bardzo kompostownia w Spytkowie będzie się różniła od przydomowej?

Zmieniony: środa, 29 maja 2013 12:03
Więcej…
 
Nowy Wykonawca przejął budowę PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Ruszczyk   
poniedziałek, 03 września 2012 08:54

Na plac budowy ZUOK w Spytkowie weszła gdańska Hydrobudowa

 

W poniedziałek 27 sierpnia 2012 r. prezes ZUOK Spytkowo Sp. z o.o. - Paweł Lachowicz oraz członek zarządu spółki akcyjnej HYDROBUDOWA GDAŃSK - Małgorzata Jaros-Kaczmarek, pełniąca jednocześnie funkcje dyrektora finansowego i technicznego firmy, podpisali umowę, dotyczącą przejęcia generalnego wykonawstwa budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie przez gdańską firmę.

Zmieniony: środa, 29 maja 2013 12:02
Więcej…
 
Przekazanie placu budowy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Ruszczyk   
środa, 18 lipca 2012 07:44

Plac  Budowy Przekazany

W związku z wypowiedzeniem umowy głównemu wykonawcy ZUOK Spytkowo, firmie ABM SOLID S.A., 4 lipca 2012 r. doszło do przekazania placu budowy konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa i Tugeb Polbud Sp. z o.o. z Milicza, które  realizują istotną część pakietu B inwestycji - tworzenie modułów intensywnego kompostowania do stabilizacji frakcji organicznej.

Zmieniony: środa, 29 maja 2013 12:02
Więcej…
 
Dostawa sprzętu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Ruszczyk   
wtorek, 22 maja 2012 00:00

UMOWA  NA  DOSTAWĘ  SPRZĘTU   DO  ZUOK  SPYTKOWO


Sprzęt za ponad 5,8 mln złotych trafi jesienią do budowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. We wtorek 22 maja br. prezes ZUOK Spytkowo - mgr inż. Paweł Lachowicz, podpisał umowy z dostawcami maszyn i urządzeń do zakładu.

Zmieniony: środa, 29 maja 2013 12:03
Więcej…
 
Oficjalna inauguracja budowy ZUOK Spytkowo PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Ruszczyk   
środa, 27 lipca 2011 09:00

KAMIEŃ WĘGIELNY WMUROWANY

Na zdjęciu od lewej P. Lachowicz i J. KarpińskiW piątek 22 lipca 2011r. odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie.

Zmieniony: środa, 17 sierpnia 2011 12:38
Więcej…
 
Wiemy kto wybuduje zakład... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Ruszczyk   
wtorek, 08 lutego 2011 13:32

Ryn, 31 stycznia 2011. Podpisanie umowy z wykonawcami.

Przemówienie Wicewojewody Jana MaścianicyW poniedziałek 31 stycznia br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rynie odbyło się uroczyste podpisanie umowy, dotyczącej budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie koło Giżycka.

Zmieniony: poniedziałek, 19 września 2011 09:32
Więcej…
 
Inżynier kontraktu wybrany PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Ruszczyk   
piątek, 10 grudnia 2010 08:39

RUSZA  PROCES  BUDOWY  ZUOK  W  SPYTKOWIE

Podpisanie umowy...W piątek 3 grudnia w siedzibie spółki w Giżycku podpisana została umowa ustanawiająca konsorcjum firm: Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. - Lider z Białegostoku i Ekocentrum Sp. z o.o. - Partner z Wrocławia inżynierem kontraktu przy budowie Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów Komunalnych w Spytkowie koło Giżycka.

Zmieniony: wtorek, 24 maja 2011 20:39
Więcej…
 
Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Lachowicz   
wtorek, 12 października 2010 14:01

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W SPYTKOWIE

Widok na halę sortowniBudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie koło Giżycka jest najważniejszym elementem projektu "Regionalny system gospodarski odpadami Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez tworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami", realizowanego przez Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku. W ramach procesu inwestycyjnego zarejestrowana została spółka komunalna Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Spytkowo", która będzie realizowała całość przedsięwzięcia, a następnie eksploatowała wybudowany zakład.

Zmieniony: środa, 13 października 2010 07:25
Więcej…
 
Dofinansowanie inwestycji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Lachowicz   
środa, 04 sierpnia 2010 10:49

30 lipca 2010 Giżycko. Największa inwestycja ekologiczna w regionie

Paweł Lachowicz i wiceprezes WFOŚiGW - mgr Maria Sokoll wymieniają się podpisanymi dokumentami.W piątek 30 lipca w Urzędzie Miejskim w Giżycku uroczyście podpisana została umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie pod Giżyckiem.

 

Zmieniony: piątek, 24 maja 2013 12:33
Więcej…