Home Rejestr zmian

Korekty artykułów

Przed zapisaniem
Data zmiany:
2018-02-06 14:14:35
Działanie: save
ID: 463
Tytuł: Sprzedaż Surowców Luty 2018
Alias tytułu:
Wprowadzenie:

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w procedurze zapytania o cenę pn.:

"Odbiór surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych"
Opis:
Przedmiotem oferty jest zakup i odbiór od Spółki surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych wymienionych poniżej:

 

Tekst główny:1. Opakowania z papieru i tektury - kod odpadu 15 01 01

Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Dostępna ilość surowca do sprzedaży - ok. 75 Mg /słownie: siedemdziesiąt pięć ton/
Materiał zbelowany.

2. Opakowania z tworzyw sztucznych (butelka PET transparent) - kod 15 01 02
Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Dostępna ilość surowca do sprzedaży - ok. 12 Mg/słownie: dwanaście ton/
Materiał zbelowany.

3. Opakowania z tworzyw sztucznych (butelka PET mix) - kod 15 01 02

Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Dostępna ilość surowca do sprzedaży - ok. 12 Mg/słownie: dwanaście ton/
Materiał zbelowany.

4. Opakowania z tworzyw sztucznych (chemia gosp.) - kod 15 01 02
Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Dostępna ilość surowca do sprzedaży - ok. 12 Mg/słownie: dwanaście ton/
Materiał zbelowany.

5. Opakowania z tworzyw sztucznych (folia LDPE) - kod 15 01 02
Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Dostępna ilość surowca do sprzedaży - ok. 25 Mg/słownie: dwadzieścia pięć ton/
Materiał zbelowany.

6. Opakowania z metali (puszka stalowa) - kod 15 01 04
Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Dostępna ilość surowca do sprzedaży - ok 30 Mg /słownie: trzydzieści ton/
Materiał nie jest zbelowany.

7. Opakowania z metali (puszka aluminiowa) - kod 15 01 04
Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Dostępna ilość surowca do sprzedaży - ok 2,5 Mg /słownie: dwie i pół tony/
Materiał nie jest zbelowany.

W celu realizacji zamówienia należy wypełnić Formularz Ofertowy według załączonego wzoru.

Surowce przeznaczone do sprzedaży są składowane na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o. o. w miejscowości Spytkowo 69, 11-500 Giżycko. Istnieje możliwość zapoznania się z jakością surowca na miejscu.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę jak najwyższa z zaoferowanych cena każdego surowca oddzielnie.

Z wyłonionym Wykonawcą Spółka podpisze umowę ramową według załączonego wzoru.

Termin i forma składania ofert:
Ofertę należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2018r. do godziny 10.00
w formie pisemnej (list) lub elektronicznie via e-mailem.

Miejsce i sposoby składania ofert:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o. o. ,
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, e-mail: r.suchodolski@zuokspytkowo.pl

Oferta powinna zawierać:
Formularz ofertowy z podaną cenę (wartością) netto za tonę wystawionego na sprzedaż przez Spółkę danego surowca.

Termin związania ofertą: 14 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Termin odbioru surowców:  w ciągu trzech tygodni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po otrzymaniu od Spółki informacji o wyborze Państwa oferty cenowej jako najkorzystniejszej.

Dodatkowe warunki:
- Spółka oczekuje od odbiorcy surowców wtórnych deklaracji o przekazaniu dokumentów:
DPO, DPR.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny - art. 701 i nast.
(Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz na zasadach ustalonych jednolicie
dla wszystkich oferentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego
postępowania bez podania przyczyny.

 

Umowa

Formularz

{gallery}news/sprzedaz-surowcow-luty-2018{/gallery}

Stan: 1
ID sekcji: 5
Maska: 0
ID kategorii: 34
Stworzony: 2018-02-06 09:46:02
Stworzony przez: 170
Inny autor:
Poprawiony: 2018-02-06 09:57:17
Poprawiony przez: 170
Zablokowany: 170
Data zablokowania: 2018-02-06 13:14:23
Rozpocznij publikację: 2018-02-06 09:46:02
Zakończ publikację: 0000-00-00 00:00:00
Grafiki:
Adresy:
Atrybuty: show_title= link_titles= show_intro= show_section= link_section= show_category= link_category= show_vote= show_author= show_create_date= show_modify_date= show_pdf_icon= show_print_icon= show_email_icon= language= keyref= readmore=
Wersja: 3
Nadrzędne ID: 0
Kolejność: 1
Słowa kluczowe: Sprzedaż surowców, recykling, pet mix, pet biały, pet transparent, Opakowania z papieru i tektury, Folia LDPE, Opakowania z kartonu, Opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metalu, opakowania z aluminium, recykling, ponowne użycie, ekologia, mazury, giżycko, spytkowo, okolice Giżycka, Chemia gospodarcza, odbiór surowców
Streszczenie (meta): Zaproszenie do złożenia oferty cenowej luty 2018
Dostęp: 0
Odsłony: 21
Po zapisaniu
Data zmiany:
2018-02-06 14:14:35
Działanie: save
ID: 463
TytułTitle: Sprzedaż Surowców Luty 2018
Alias tytułu:
Wprowadzenie:

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w procedurze zapytania o cenę pn.:

"Odbiór surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych"
Opis:
Przedmiotem oferty jest zakup i odbiór od Spółki surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych wymienionych poniżej:

Tekst główny:

 

1. Opakowania z papieru i tektury - kod odpadu 15 01 01
Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Dostępna ilość surowca do sprzedaży - ok. 75 Mg /słownie: siedemdziesiąt pięć ton/
Materiał zbelowany.

2. Opakowania z tworzyw sztucznych (butelka PET transparent) - kod 15 01 02
Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Dostępna ilość surowca do sprzedaży - ok. 12 Mg/słownie: dwanaście ton/
Materiał zbelowany.

3. Opakowania z tworzyw sztucznych (butelka PET mix) - kod 15 01 02

Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Dostępna ilość surowca do sprzedaży - ok. 12 Mg/słownie: dwanaście ton/
Materiał zbelowany.

4. Opakowania z tworzyw sztucznych (chemia gosp.) - kod 15 01 02
Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Dostępna ilość surowca do sprzedaży - ok. 12 Mg/słownie: dwanaście ton/
Materiał zbelowany.

5. Opakowania z tworzyw sztucznych (folia LDPE) - kod 15 01 02
Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Dostępna ilość surowca do sprzedaży - ok. 25 Mg/słownie: dwadzieścia pięć ton/
Materiał zbelowany.

6. Opakowania z metali (puszka stalowa) - kod 15 01 04
Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Dostępna ilość surowca do sprzedaży - ok 30 Mg /słownie: trzydzieści ton/
Materiał nie jest zbelowany.

7. Opakowania z metali (puszka aluminiowa) - kod 15 01 04
Surowiec odzyskiwany jest w sortowni odpadów, pochodzi ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Dostępna ilość surowca do sprzedaży - ok 2,5 Mg /słownie: dwie i pół tony/
Materiał nie jest zbelowany.

W celu realizacji zamówienia należy wypełnić Formularz Ofertowy według załączonego wzoru.

Surowce przeznaczone do sprzedaży są składowane na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o. o. w miejscowości Spytkowo 69, 11-500 Giżycko. Istnieje możliwość zapoznania się z jakością surowca na miejscu.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę jak najwyższa z zaoferowanych cena każdego surowca oddzielnie.

Z wyłonionym Wykonawcą Spółka podpisze umowę ramową według załączonego wzoru.

Termin i forma składania ofert:
Ofertę należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2018r. do godziny 10.00
w formie pisemnej (list) lub elektronicznie via e-mailem.

Miejsce i sposoby składania ofert:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o. o. ,
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, e-mail: r.suchodolski@zuokspytkowo.pl

Oferta powinna zawierać:
Formularz ofertowy z podaną cenę (wartością) netto za tonę wystawionego na sprzedaż przez Spółkę danego surowca.

Termin związania ofertą: 14 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

Termin odbioru surowców:  w ciągu trzech tygodni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po otrzymaniu od Spółki informacji o wyborze Państwa oferty cenowej jako najkorzystniejszej.

Dodatkowe warunki:
- Spółka oczekuje od odbiorcy surowców wtórnych deklaracji o przekazaniu dokumentów:
DPO, DPR.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny - art. 701 i nast.
(Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz na zasadach ustalonych jednolicie
dla wszystkich oferentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego
postępowania bez podania przyczyny.

 

Umowa

Formularz

{gallery}news/sprzedaz-surowcow-luty-2018{/gallery}

Stan: 1
ID sekcji: 5
Maska: 0
ID kategorii: 34
Stworzony: 2018-02-06 09:46:02
Stworzony przez: 170
Inny autor:
Poprawiony: 2018-02-06 13:14:35
Poprawiony przez: 170
Zablokowany: 0
Data zablokowania:
Rozpocznij publikację: 2018-02-06 09:46:02
Zakończ publikację: 0000-00-00 00:00:00
Grafiki:
Adresy:
Atrybuty: show_title= link_titles= show_intro= show_section= link_section= show_category= link_category= show_vote= show_author= show_create_date= show_modify_date= show_pdf_icon= show_print_icon= show_email_icon= language= keyref= readmore=
Wersja: 4
Nadrzędne ID:
Kolejność:
Słowa kluczowe: Sprzedaż surowców, recykling, pet mix, pet biały, pet transparent, Opakowania z papieru i tektury, Folia LDPE, Opakowania z kartonu, Opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metalu, opakowania z aluminium, recykling, ponowne użycie, ekologia, mazury, giżycko, spytkowo, okolice Giżycka, Chemia gospodarcza, odbiór surowców
Streszczenie (meta): Zaproszenie do złożenia oferty cenowej luty 2018
Dostęp: 0
Odsłony:
Pokaż różnice
Data zmiany: 2018-02-06 14:14:35
Działanie: save
ID: 463
Tytuł:
Alias tytułu:
Wprowadzenie:
Tekst główny:
Stan:
ID sekcji:
Maska:
ID kategorii:
Stworzony:
Stworzony przez:
Inny autor:
Poprawiony:
Poprawiony przez:
Zablokowany:
Data zablokowania:
Rozpocznij publikację:
Zakończ publikację:
Grafiki:
Adresy:
Atrybuty:
Wersja:
Nadrzędne ID:
Kolejność:
Słowa kluczowe:
Streszczenie (meta):
Dostęp:
Odsłony: