piątek, 17 czerwiec 2016 05:55

Bocian biały

Napisane przez Krzysztof Pawlukojć

Międzynarodowe badania bocianów białych

Bocian białyTeren Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie został objęty badaniami dotyczącymi zjawiska występowania na obszarach składowania odpadów bocianów białych w trakcie sezonu lęgowego. W okresie od 1 kwietnia 2016r. do 30 sierpnia 2016r. będą prowadzone systematyczne obserwacje zachowań ptaków przebywających na składowisku oraz zbieranie informacji na temat ich ilości, godzin przylotu i odlotu, czasu jaki przeznaczają na żerowanie wśród odpadów itp. Badania będą realizowane w ramach międzynarodowego projektu pod nazwą "White stork on the rubbish dumps in Central and Eastern Europe", którego koordynatorem jest dr Marcin Tobółka z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Monitoringiem zostaną objęte wysypiska śmieci i składowiska znajdujące się nie tylko na terenie Polski, ale również w innych krajach środkowej i wschodniej Europy. Badania będą się odbywały w dwóch etapach. Pierwszy będzie polegał na obserwacji co najmniej 5- godzinnej terenu wysypiska w przedziale dwutygodniowym. Dla każdego przebywającego bociana należy zebrać podstawowe informacje, takie jak: wiek, godzinę przylotu i odlotu oraz typ zachowania. Podczas każdej wizyty notuje się również warunki pogodowe oraz obecność innych gatunków ptaków. W drugim etapie, który przypada na lipiec, każdy wolontariusz będzie miał za zadanie odwiedzić wszystkie gniazda znajdujące się w promieniu 20 km od miejsca składowiska, w którym prowadził obserwacje i zanotować podstawowe informacje, szczególnie odnośnie liczby odchowanych młodych bocianów.

Zjawisko przebywania bocianów białych na terenach składowisk odpadów, czy wysypisk śmieci staje się coraz bardziej powszechne. Masowe i regularne pojawianie się ptaków w takich miejscach wskazuje, że są to niezwykle istotne i wartościowe punkty na mapie ich potencjalnych żerowisk. Szczególnie w obliczu suchego i gorącego lata, kiedy to błyskawicznie kurczą się podmokłe tereny, które dla bocianów stanowią podstawowe źródło pożywienia. Jak dotąd największą ilość bocianów przebywających na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie zaobserwowałem pod koniec lipca ubiegłego roku, kiedy to na placu jednocześnie żerowało 46 boćków. Jednak to nie jest rekord. Jeden z pracowników zakładu w słoneczne i gorące sierpniowe przedpołudnie naliczył aż osiemdziesiąt długonogich biesiadników. To wszystko świadczy, jak ważnym miejscem dla boćków jest teren wysypiska, na który zlatują ptaki nie tylko z najbliższych okolic, ale i te, których gniazda usytuowane są w znaczącej odległości od zakładu.

Do tej pory jednak nie wiadomo, jak wielkie znaczenie dla rozwoju populacji bocianów i sukcesu lęgowego poszczególnych par jest obecność w ich otoczeniu miejsc składowania odpadów. Jestem jednak przekonany, że tegoroczne badania "śmieciowych" bocianów choć w części pozwolą poznać odpowiedzi na to i wiele innych pytań.