piątek, 14 kwiecień 2017 09:01

II Mazurska Konferencja Ornitologiczna za nami. Spotkamy się znów za rok!

Napisane przez Katarzyna Komuda/Profile

II Mazurska Konferencja Ornitologiczna za nami. Spotkamy się znów za rok!

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie po raz kolejny udowodnił, że interesujące konferencje i spotkania można z powodzeniem organizować w nietypowych miejscach. Realizowana już po raz drugi Mazurska Konferencja Ornitologiczna spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wybitnych znawców, jak również lokalnych miłośników ptaków.


Siedziba ZUOK Spytkowo 1 kwietnia 2017 r. gościła wielu znamienitych gości, którzy bardzo chętnie dzielili się swoją wiedzą, przedstawiając doświadczenia z obserwacji ptaków na składowisku odpadów. II Mazurską Konferencję Ornitologiczną uroczyście otworzył pan Marek Jasudowicz, Wójt Gminy Giżycko, a następnie przekazał głos pani Agnieszce Rzymowskiej, Kierownikowi Biura Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Część merytoryczną natomiast zainaugurowało wystąpienie pana Krzysztofa Pawlukojcia, prowadzącego całe spotkanie i dziennikarza Gazety Giżyckiej, która objęła wydarzenie patronatem medialnym. Wykład na temat przeprowadzonego na terenie składowiska badania, dotyczącego bocianów oraz innych gatunków ptaków, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem zebranej widowni.

Kolejna prelekcja należała do pani dr Ewy Rumińskiej, założycielki Fundacji Albatros, która opowiedziała o wielu ciekawych przypadkach ptasich pacjentów, z jakimi ma do czynienia prowadząc Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie. Z kolei pani dr inż. Dorota Zawadzka, pracownik Instytutu Nauk Leśnych Uniwersytetu Łódzkiego, specjalistka ds. leśnictwa, ornitolog oraz ekspert w zakresie ochrony głuszca, omówiła swoje doświadczenia naukowe związane z obserwacją kruków. Te wyjątkowe ptaki, których natura otoczona jest wieloma mitami, okazują się mistrzami oportunizmu. Ostatnim prelegentem konferencji był pan Tomasz Kłosowski, którego piękne fotografie i programy przyrodnicze zna z pewnością każdy miłośnik ptaków! To właśnie tym niesamowitym modelom, z którymi ma przyjemność pracować, była poświęcona wypowiedź pana Tomasza.

- Staramy się wciąż wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Mazur. Stąd organizacja spotkań edukacyjnych dla najmłodszych, czy też wernisaży w naszej Galerii. Konferencja ornitologiczna to jeden z elementów działalności proekologicznej Zakładu, jednak niezwykle ważny, ponieważ zwracający uwagę na to co mamy najcenniejsze - otaczającą nas przyrodę. Mogę śmiało powiedzieć, że II edycja tego wydarzenia była sukcesem i już planujemy jego kontynuacje w przyszłych latach - mówi Paweł Lachowicz, prezes ZUOK Spytkowo.

Konferencja została zorganizowana pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pana Marka Gustawa Brzezin oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a medialnie wydarzenie wsparły Gazeta Giżycka, Radio ZET Gold oraz portale: mazury.info i sozosfera.pl.

- Największą nagrodą jest dla nas fakt, że tematyka ochrony przyrody jest tak istotna dla wielu osób. Funkcjonowanie naszego Zakładu jest i musi być ściśle związane z ekologią oraz ochroną fauny i flory. Cieszę się, że takie działania są doceniane również na poziomie wojewódzkim - otrzymaliśmy oficjalne podziękowania i gratulacje od pana Artura Chojeckiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - podkreśla Stanisław Szepietowski, członek zarządu ZUOK Spytkowo.

W ramach konferencji rozstrzygnięto również konkurs fotograficzny, ogłoszony we współpracy z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Nagrody w postaci profesjonalnych lunet i lornetek do obserwacji przyrody oraz książek z dedykacjami od wszystkich prelegentów, ufundowane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Departament Promocji i Koordynacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz ZUOK, a cieszyć się nimi może aż 5 laureatów, którym gratulowała pani Jolanta Piotrowska, prezes Fundacji.

Po konferencji wszyscy chętni mogli także zwiedzić Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie.

Dziękujemy za udział w konferencji i serdecznie zapraszamy za rok!