poniedziałek, 19 czerwiec 2017 09:42

Młodzieżowa Grupa Badawcza Ptaków Wysypisk "KANIA"

Napisane przez Krzysztof Pawlukojć

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie ruszył z kolejnym projektem edukacyjnym. Od maja rozpoczęła swoją działalność Młodzieżowa Grupa Badawcza Ptaków Wysypisk "Kania".Tym razem to propozycja dla dzieci przejawiających zainteresowania przyrodnicze, a przede wszystkim ornitologiczne.

To nowatorska forma zajęć, której głównym celem jest rozwijanie zainteresowań, kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych i zachęcenie do obserwowania i właściwego postrzegania zjawisk przyrody. Przedmiotem działalności MGBPW "Kania" jest prowadzenie stałych, systematycznych i długotrwałych obserwacji ornitologicznych na określonym terenie umożliwiających dostrzeżenie sezonowych zmian zachodzących w przyrodzie oraz długofalowych tendencji, zbieranie danych, informacji oraz dokumentowanie przebiegu procesu badawczego. Jednocześnie z racji miejsca prowadzenia badań i obserwacji edukacja ornitologiczna zostanie połączona z tematyką związaną z problematyką odpadów, założeniami i zasadami gospodarki odpadami, procesem recyklingu, przetwarzania i wykorzystywania odpadów. Opiekunem grupy i osobą prowadzącą jest pani Elżbieta Witek - Pawlukojć - nauczycielka biblioteki w SP 7, miłośniczka ptaków, założycielka i prowadząca Klub Małego Ornitologa "Dudek". Zajęcia teoretyczne odbywają się raz w tygodniu. W ramach zajęć terenowych w każdym miesiącu prowadzony będzie monitoring, obserwacja i liczenie ptaków na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Będzie rejestrowany skład gatunkowy aktualnie przebywających ptaków, ich liczebności, a także obserwacja zachowań ptaków i ich wzajemnych relacji. Podczas zajęć w terenie będą odbywać się również warsztaty fotografii przyrodniczej. Posumowaniem i zwieńczeniem pierwszego etapu działalności będzie wystąpienie uczestników grupy oraz prezentacja wyników badań na III Mazurskiej Konferencji Ornitologicznej Spytkowo 2018. Planowane jest również przekazywanie cyklicznych relacji z obserwacji prowadzonych na terenie ZUOK Spytkowo oraz prezentowania swojej działalności i dokonań w lokalnych mediach.