środa, 04 październik 2017 11:04

Młodzieżowa Grupa Badawcza w ZUOK Spytkowo!

Napisane przez Katarzyna Komuda/Profile

Edukacja dzieci i młodzieży oraz ochrona przyrody w ZUOK Spytkowo

Po wakacyjnej przerwie ruszyły kolejne zajęcia w ramach projektu edukacyjnego Młodzieżowej Grupy Badawczej Ptaków Wysypisk "Kania". Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku będą prowadzić systematyczne obserwacje i badania, dzięki czemu zgromadzone zostaną interesujące informacje na temat ptaków odwiedzających składowisko w Spytkowie.

Program działań w ramach prac grupy został opracowany przez panią Elżbietę Witek - Pawlukojć , nauczycielkę i miłośniczkę ptaków oraz założycielkę Klubu Małego Ornitologa "Dudek" oraz pana Krzysztofa Pawlukojcia, pedagoga i ornitologa z zamiłowania, przy współpracy ze specjalistami z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Podstawą zajęć są godzinne wizyty Grupy na składowisku raz w miesiącu, by następnie w Bibliotece Szkolnej omawiać przeprowadzone obserwacje.

Do tej pory prowadzący przekazali młodzieży podstawowe informacje dotyczące gatunków ptaków przebywających na wysypiskach, jak również prowadzą edukację z zakresu rozróżniania poszczególnych gatunków, również przy użyciu odpowiednich pomocy, takich jak lornetki, lunety czy aparaty fotograficzne. Grupa "Kania" zapoznała się już także z gatunkami ptaków drapieżnych, a teraz gromadzi wiedzę na temat wybranych ptaków wróblowych. Oprócz niezwykle czujnego zmysłu wzorku, uczniowie trenują także słuch, ponieważ pedagodzy uczą je rozpoznawać głosy obserwowanych gości wysypiska. Bez wątpienia nasza mazurska młodzież wyrośnie na świetnych specjalistów z zakresu ornitologii!

Okres I fazy projektu rozpoczął się w czerwcu br. i potrwa do grudnia 2017 r. Z uwagi na specyfikę miejsca część edukacyjna dotyczy również gospodarki odpadowej - ogromnego znaczenia segregacji i recyklingu. Działanie w ramach Grupy "Kania" wpisuje się w program edukacyjny prowadzony już od dawna w Zakładzie. Oprócz wizyt studyjnych połączonych z oprowadzaniem, obecności na imprezach gminnych, organizacji Dnia Otwartego czy warsztatów artystycznych, zarząd ZUOK Spytkowo skupił się również na projektach związanych z ochroną środowiska naturalnego. Co więcej, wyniki prowadzonych przez młodzież ptasich badań będą prezentowane na stronie internetowej ZUOK, a szczegółowy raport z obserwacji zostanie omówiony podczas III edycji Konferencji Ornitologicznej, na która już teraz serdecznie zapraszamy!