wtorek, 28 listopad 2017 11:43

Jesienne obserwacje Młodzieżowej Grupy Badawczej

Napisane przez Elżbieta Witek - Pawlukojć

Jesienne obserwacje MGBPW "KANIA"

We wrześniu i październiku uczestnicy Młodzieżowej Grupy Badawczej Ptaków Wodnych "Kania" odbyli dwie kolejne wizyty terenowe w celu monitoringu ptaków przebywających na posesji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Jak zwykle młodzi miłośnicy ptaków mieli okazję do prowadzenia ciekawych obserwacji. Podczas wrześniowej wycieczki niewątpliwą atrakcją była możliwość obserwowania dwóch dorosłych bielików, które płoszyły stada mew i ptaków krukowatych. Poza tym wielkie wrażenie robiły ogromne stada szpaków, które niczym rój pszczół unosiły się nad placem. Dodatkowo z ciekawszych gatunków odnotowano obecność myszołowa, srok, czy bogatek. W październiku, mimo trudnych warunków pogodowych, wizyta na terenie zakładu również obfitowała w wiele wartościowych obserwacji. W sobotnie południe zdecydowanie królowały mewy, które w dużych zbiorowościach gromadziły się na dachu budynku sortowni , najwyższym w okolicy. To była doskonała okazja dla młodych ornitologów do wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, przy trudnej sztuce identyfikacji poszczególnych gatunków mew. Jak zwykle po liczeniach i obserwacjach przyszedł czas na naukę fotografowania ptaków, nawet w tak niekorzystnych warunkach pogodowych. Tym razem głównym tematem były mewy. Poza wyjazdami do ZUOK-U istotnym elementem funkcjonowania grupy są cotygodniowe zajęcia teoretyczne, w czasie których dzieci pogłębiają i uzupełniają swoją wiedzę o ptakach, a także podsumowują terenowe obserwacje.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki obserwacji oraz zdjęcia z wyjazdów wykonane przez uczestników MGBPW "Kania".

Wyniki monitoringu ptaków na terenie ZUOK-u z dnia 27 września 2017r.

Lp

Gatunek

Ilość [szt]

1.

Pliszka siwa

23

2.

Szpak

185

3.

Kawka

179

4.

Gawron

1

5.

Kruk

86

6.

Wrona siwa

4

7.

Mazurek

18

8.

Bogatka

2

9.

Bielik

2

10.

Myszołów

1

11.

Sroka

1

12.

Mewa śmieszka

85

13.

Mewa srebrzysta

180

14.

Mewa siwa

65

RAZEM

832

Wyniki monitoringu ptaków na terenie ZUOK-u z dnia 14 października 2017r.

Lp

Gatunek

Ilość [szt]

1.

Pliszka siwa

6

2.

Szpak

134

3.

Kawka

49

4.

Kruk

21

5.

Wrona siwa

7

6.

Mazurek

11

7.

Mewa śmieszka

370

8.

Mewa srebrzysta

34

9.

Mewa siwa

15

RAZEM

647