piątek, 10 grudzień 2010 08:39

Inżynier kontraktu wybrany

Napisane przez

RUSZA PROCES BUDOWY ZUOK W SPYTKOWIE

Podpisanie umowy...W piątek 3 grudnia w siedzibie spółki w Giżycku podpisana została umowa ustanawiająca konsorcjum firm: Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. - Lider z Białegostoku i Ekocentrum Sp. z o.o. - Partner z Wrocławia inżynierem kontraktu przy budowie Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów Komunalnych w Spytkowie koło Giżycka.

Ze strony konsorcjum umowę podpisała pani wiceprezes Anna Rutkowska, zaś MZM-GO i spółkę ZUOK Spytkowo reprezentował prezes mgr inż. Paweł Lachowicz. W uroczystym spotkaniu z okazji podpisania umowy wzięli też udział: prezes Instytutu Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. z Białegostoku - Andrzej Krzysztof Różalski, członkowie zarządu MZM-GO - Paweł Czacharowski i Krzysztof Piwowarczyk oraz członkowie Rady Nadzorczej - Jerzy Banach, Stanisław Szepietowski, Franciszek Zenon Pawłowski.

Działalność zakładu obejmie swoją obsługą ponad 100 tys. mieszkańców gmin wiejskich i miejskich: Banie Mazurskie, Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo i Wydminy, przyjmując dziennie ok. 105 ton odpadów. Zatrudnionych tu będzie ponad 40 osób. Uruchomienie zakładu przewidziane jest w 2013 r.

Inżynier kontraktu będzie pełnił nadzór nad realizacją budowy ZUOK Spytkowo - mówi mgr inż. Paweł Lachowicz - dozorując wykonanie robót budowlanych, montażowych z dostawą linii technologicznych, co obejmuje realizację zadania inwestycyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także pilnując dostawy maszyn i urządzeń.

Budowa ZUOK w Spytkowie będzie kosztowała 49 205 136,35 mln zł i będzie dofinansowana w kwocie 23 948 680,39 mln zł, z czego 20 356 378,33 mln zł będzie pochodzić ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wydatkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, zaś 3 592 302,06 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa.