wtorek, 08 luty 2011 13:32

Wiemy kto wybuduje zakład...

Napisane przez

Ryn, 31 stycznia 2011. Podpisanie umowy z wykonawcami.

Przemówienie Wicewojewody Jana MaścianicyW poniedziałek 31 stycznia br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rynie odbyło się uroczyste podpisanie umowy, dotyczącej budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie koło Giżycka.

Ze strony inwestora, czyli samorządów, zrzeszonych w Mazurskim Związku Międzygminnym - Gospodarka Odpadami, umowę podpisał przewodniczący zarządu MZM-GO, a jednocześnie prezes spółki ZUOK Spytkowo, która będzie realizowała całość przedsięwzięcia, a następnie eksploatowała wybudowany zakład - mgr inż. Paweł Lachowicz. Ze strony wykonawczej umowę podpisali: dyr. Andrzej Kaczmarczyk z firmy Strabag Sp. z o.o. oraz dyr. Michał Zydroń z firmy ABM SOLID S.A. W uroczystości wziął udział wicewojewoda warmińsko-mazurski - Jan Maścianica.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz montażem i dostawą linii technologicznych, realizację tę powierzono firmie ABM SOLID S.A. z Tarnowa, która zaproponowała najkorzystniejszą z 16 złożonych ofert. Wykonanie tzw. modułów intensywnego kompostowania powierzono konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o. - Lider z Pruszkowa i TUGEB POLBUD Sp. z o.o. z Milicza. Realizację całej inwestycji będzie nadzorował wyłoniony we wcześniejszym przetargu Inżynier Kontraktu, którego funkcje i obowiązki sprawuje konsorcjum firm: Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. - Lider z Białegostoku i Ekocentrum Sp. z o.o. - Partner z Wrocławia. Zakończenie prac budowlanych ustalono na 30 listopada 2012r.

- Mamy duże doświadczenie w realizowaniu podobnych inwestycji w Polsce - mówił podczas prezentacji swojej firmy dyr. Michał Zydroń z ABM SOLID S.A. - i budowa zakładu w Spytkowie nie sprawi nam większej trudności, a na pewno dużo satysfakcji, że przyczynimy się do ochrony tak pięknego regionu, jak Wielkie Jeziora Mazurskie. Już niebawem, po bliższym zorientowaniu się w warunkach terenowych i atmosferycznych, przystąpimy do organizacji placu budowy.

Uruchomienie zakładu przewidziane jest w 2013 r.

Fotogaleria