czwartek, 26 listopad 2015 10:25

Młodzież zamknęła składowisko

Napisane przez Gmina Srokowo

Pierwszy etap rekultywacji składowiska w Srokowie za nami ...

Chwilę przed symbolicznym zamknięciemDnia 20.11.2015 r. na terenie "Szkoły leśnej" przy ul. Lipowej odbyło się oficjalne zakończenie pierwszego etapu rekultywacji składowiska odpadów w Srokowie polegającego na uformowaniu powierzchni składowiska oraz naniesieniu warstwy wyrównawczej gruntu.

Współorganizatorami imprezy był Urząd Gminy Srokowo oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. w Spytkowie, który zajmuje się prowadzeniem i monitorowaniem procesu rekultywacji, natomiast ambasadorem tego wydarzenia byli uczniowie Gimnazjum nr 1 w Srokowie.

Uroczystość swoim przemówieniem otworzył Franciszek Andruszkiewicz - Wójt Gminy Srokowo. Głos zabrał również Paweł Lachowicz - Prezes Zarządu ZUOK Spytkowo oraz Wojciech Ogłuszka - Prezes Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami w Giżycku. W uroczystości udział wzięli: Dariusz Kowalski - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Srokowie, Stanisław Kachniarz - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie, Zenon Piotrowicz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo i Aleksander Kamiński - Przewodniczący Rady Gminy w Srokowie.

Po przemówieniach zaproszeni goście oraz uczniowie wraz z nauczycielami udali się w miejsce dawnego składowiska odpadów. Młodzież zainicjowała prace kolejnego etapu zmian poprzez symboliczne wykopanie tablicy informacyjnej oraz zagrodzenie wjazdu barierką i umieszczenie na niej znaku zakazu wysypywania śmieci. Następnie wszyscy udali się na teren "Leśnej szkoły", gdzie każdy mógł ogrzać się przy ognisku, upiec kiełbaskę oraz napić się gorącej herbaty. Zaproszeni goście mieli okazję spotkać się i porozmawiać. Na zakończenie zostały rozdane uczniom gadżety (długopisy, notesy) i foldery na temat działalności ZUOK Spytkowo, a także ulotki z informacją o rekultywacji składowiska oraz materiały promocyjne Gminy Srokowo.

Gminne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Srokowie - tak brzmi jego pełna nazwa - funkcjonowało od 1989 r. Zgromadzono na nim łącznie ok. 18 125 m3 odpadów. Zarządzane było przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie. Obecnie zarządza nim i przeprowadza proces rekultywacji ZUOK Spytkowo.

Działania prowadzone w Gminie Srokowo doprowadziły do wdrożenia pierwszego i najważniejszego etapu rekultywacji składowiska odpadów. Nasz ZUOK Spytkowo zajmuje się prowadzeniem i monitorowaniem tego procesu. Jak informuje Wójt Gminy Srokowo [więcej...] najważniejsze prace zostały już wykonane i można przystąpić do kolejnych działań w ramach tego projektu,tj. do użyźnienia terenu, nasadzenia zieleni i pielęgnacji terenu byłego składowiska.