czwartek, 14 kwiecień 2016 06:43

Spytkowo stolicą ornitologii

Napisała

Za nami I Mazurska Konferencja Ornitologiczna Spytkowo 2016r.

Wydarzenie było okazją do spotkania i integracji osób związanych z tematyką przyrodniczą i ochroną środowiska. Do Spytkowa zjechali profesjonaliści z wielu zakątków naszego kraju - ludzie czynnie działający na rzecz ochrony ptaków, ornitolodzy, a także mieszkańcy regionu, których interesuje świat przyrody i chcą zgłębiać wiedzę w tym zakresie.

- Taka konferencja jest doskonałą możliwością wymiany doświadczeń i przekazania aktualnej wiedzy - mówi Paweł Lachowicz z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. - Skierowana była również do młodzieży, przez co zyskiwała wymiar edukacyjny.
Wykłady zaproszonych gości, specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, były okazją do propagowania zagadnień związanych z ochroną przyrody, a edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży jest ważnym elementem działalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie.

Konferencję patronatem honorowym objął Marek Gustaw Brzezin, marszałek województwa, a gratulację dla organizatorów przesłał Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. Impreza odbyła się w siedzibie ZUOK 1 kwietnia. Patronatem medialnym wydarzenie objęły Gazeta Giżycka, Radio Olsztyn, Radio ZET Gold oraz portale internetowe mazury.info i sozosfera.

W ramach konferencji został zorganizowany konkurs fotograficzny, który poprowadziła pani Jolanta Piotrowska, prezes Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Nagrody konkursowe ufundowali m.in. Daniel Doktór z Nadleśnictwa Borki, Jolanta Piotrowska z FOWJM, Waldemar Albowicz z GOSiR-u Wilkasy, a także sfinansowane zostały one ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz środków własnych ZUOK.

Gośćmi specjalnymi byli sekretarz UG Giżycko Dariusz Grygieńcza oraz Ryszard Należyty z Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych. Pojawili się także członkowie rady nadzorczej p. Stanisław Szepietowski z żoną i p.Jerzy Banach z małżonką. Całość prowadził Krzysztof Pawlukojć, który także był prelegentem. Wśród reszty mówców należy wyróżnić dr Andrzeja Kruszewicza, Szymona Czernka, Sebastiana Menderskiego oraz Andrzeja Suleja.

Podczas ogłoszenia nagród dla zwycięzców - głos zabrała prezes Jolanta Piotrowska, a nagrody wręczał Andrzej Kruszewicz.
Miejmy nadzieję, że tegoroczna konferencja była pierwszą z wielu, które będą związane z tą tematyką i organizowane w Spytkowie.