czwartek, 05 maj 2016 00:00

Omówił praktykę działania

Napisała

Prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie był prelegentem na ogólnopolskiej konferencji. Była ona profesjonalnym forum wymiany doświadczeń osób związanych z unieszkodliwianiem odpadów

Paweł Lachowicz wystąpił na IX Konferencji "Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Modernizacja i rozbudowa zakładów MBP". Mówił o miejscu, którym kieruje. Wydarzenie odbyło się w Kołobrzegu 27 kwietnia.

Prezes ZUOK Spytkowo wygłosił wykład pt. "Straty procesowe w instalacjach MBP na przykładzie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie". Celem wydarzenia było omówienie aktualnej strategii zarządzania odpadami, wybranych rozwiązań technologicznych MBP i ekonomiki działania RIPOK opartych na instalacjach oraz ustalenie jak w najlepszy sposób wykorzystać te instalacje do realizacji aktualnych i przyszłych zadań gospodarki odpadami w regionach.

Temat wystąpienia wprost nawiązywał do procesów zachodzących w ZUOK Spytkowo. Był on bardzo interesujący dla słuchaczy, bo związany z praktyką działania prężnie działającego ośrodka. Działalność zakładu była prezentowana wśród najlepszych dostępnych technik i technologii, a sama konferencja była się miejscem wymiany doświadczeń profesjonalistów.

Organizatorem konferencji była firma Abrys z Poznania więcej...