piątek, 23 wrzesień 2016 10:07

Otwarcie drogi Świdry - Spytkowo

Napisała

Nowa, bitumiczna nawierzchnia

Za nami otwarcie drogi Świdry-Spytkowo. Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się 13 września. Inwestycja o długości 2,8 kilometra kosztowała ok. 1,25 miliona złotych. Wsparcia przy realizacji projektu gminie Giżycko udzielił Zakład Unieszkodliwiania Opadów Komunalnych w Spytkowie. Inwestycja zrealizowana została w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020". To niezwykle ważny projekt z punktu widzenia działalności ZUOK Spytkowo, gdyż wskazana droga łączy go z całą siecią dróg lokalnych.

Podczas uroczystego otwarcia trasy nie mogło zabraknąć szeregu oficjeli. Wśród nich należy wymienić m.in. Małgorzatę Kopiczko, senator RP, Dariusza Drzażdżewskiego, wicestarostę giżyckiego, Wojciecha Iwaszkiewicza, burmistrza miasta Giżycka, Bohdana Mohyłę, wójta gminy Pozezdrze czy Adama Rudnickiego, Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku. Byli obecni na spotkaniu również przedstawiciele Miasta i Gminy Węgorzewo, Państwowej Straży Pożarnej, OSP Spytkowo. ZUOK Spytkowo reprezentowali właściciele: Wojciech Ogłuszka, prezes Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami, Rada Nadzorcza: Jerzy Banach, przewodniczący Rady Nadzorczej, Stanisław Szepietowski, członek rady Nadzorczej oraz Prezes ZUOK Spytkowo - Paweł Lachowicz.
Swoją obecnością otwarcie zaszczycili także, Jacek Ciechanowicz, kierownik Rejonu Giżyckiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, projektant drogi Paweł Pieńkowski czy Tadeusz Niedźwiecki, prezes Oleckiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego, które było wykonawcą inwestycji.
Pojawili się także przedstawiciele duchowieństwa - ksiądz Zdzisław Mazur, radni gminy Giżycko, sołtysi Spytkowa i Świder oraz zwykli mieszkańcy. O tym jaka jest skala tego przedsięwzięcia mogą świadczyć słowa wójta gminy Giżycko poprzedzające przecięcie wstęgi.
- Oddawana do użytku droga jest największym i najdroższym zadaniem, które miałem okazję realizować jako wójt - mówił do zgromadzonych Marek Jasudowicz. - Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania. Jestem przekonany, że będzie ona świetnie służyła nam wszystkim, a i wydatnie zwiększy komfort życia okolicznych mieszkańców i osób codziennie dojeżdżających do pracy do tego zakładu.
Modernizacja drogi była konieczna szczególnie z uwagi na wzmożony ruch samochodów ciężarowych, które muszą codziennie docierać do ZUOK-u. Teraz będą to mogły robić po równej, nowej, bitumicznej nawierzchni. Na stałe znika problem wertepów i wszechogarniającego kurzu.
W swoim przemówieniu wójt gminy Giżycko zwrócił 13 września także uwagę na kilka bardzo ważnych aspektów.
- Kieruję podziękowania za przyznaną pomoc finansową ze środków "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020" - dodawał Jasudowicz. - Ta pomoc stanowiła 50% kosztów zadania i trzeba wyrazić wdzięczność za przychylne spojrzenie na ten projekt przez Artura Chojeckiego, wojewodę warmińsko-mazurskiego. Nie byłoby tej inwestycji także bez wsparcia zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
- Spisali się także budowlańcy, którzy szybko i sprawnie zrealizowali tę ważną inwestycję. Przedstawiciele ZUOK Spytkowo także wyrażają wielką wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej niezwykle ważnej z punktu widzenia rozwoju i normalnego funkcjonowania zakładu inwestycji. Dziękuję Wójtowi i Staroście za współpracę i działania, które doprowadziły do budowy drogi. Do zakładu trafiają odpady z całego regionu Wielkich Jezior Mazurskich i są skutecznie zagospodarowywane. Budowa drogi przyczyni się do jeszcze lepszej jakości świadczonych przez Nas usług - dodaje Paweł Lachowicz.