piątek, 29 wrzesień 2017 08:18

Bezpieczeństwo RIPOK - Konferencja w Toruniu

Napisała

ZUOK Spytkowo na Konferencji "Bezpieczeństwo RIPOK - wymogi, rozwiązania, skuteczność"

Spółka MENTOR S.A. zorganizowała 14 września br. w Toruniu konferencję dla przedsiębiorstw z branży gospodarki odpadami. Podczas Panelu Praktyków Paweł Lachowicz, Prezes Zarządu ZUOK Spytkowo, zaprezentował inwestycje i działania, które zostały wdrożone w Zakładzie pod kątem bezpieczeństwa pożarowego.

Konferencję podzielono na trzy części panelowe: wymieniony wyżej Panel Praktyków, następnie prelekcja pn. "Okiem Inżyniera", podczas której szczegółowo omówiono działania organizacyjne i techniczne w zakładach typu RIPOK oraz wystąpienie na temat kluczowej roli zarządów firm w aspekcie bezpieczeństwa pracy. Liczne grono uczestników wysłuchało więc wystąpień specjalistów z branży odpadowej: Jolanty Kamińskiej-Borak, Dyrektor RZGO w Słajsinie, czy Piotra Szewczyka, Dyrektora ZUOK "Orli Staw", by następnie wziąć udział w prelekcjach przedstawicieli organizatora spotkania, spółki MENTOR SA: Łukasza Nowakowskiego, Dyrektora Biura Oceny i Zarządzania oraz Adama Kujawiaka, Dyrektora Działu Ubezpieczeń D&O i Ryzyk Finansowych.

Prezentacja Pawła Lachowicza, w moderowanym przez panią Hannę Rudolf, Dyrektora Handlowego MENTOR S.A. panelu, przedstawiała kolejne etapy wdrażania instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, poczynając od samej budowy Zakładu w Spytkowie. Na kolejnych slajdach zostały omówione zalecenia organizacyjne i inwestycyjne sformułowane przez ubezpieczyciela, by następnie podzielić się ze słuchaczami doświadczeniami i rozwiązaniami, które służyć mają polepszeniu bezpieczeństwa pracy i zmniejszenia ryzyka powstania pożaru.

- Prawidłowa realizacja zadań z zakresu kompleksowej gospodarki odpadami wymaga skutecznych rozwiązań dla zachowania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej. Tego typu konferencje tematyczne to świetna okazja do wymiany poglądów oraz do nauki bazującej na doświadczeniach przedstawicieli branży. Biorąc pod uwagę ogromną odpowiedzialność zarządów spółek za swoich pracowników oraz za prawidłowe funkcjonowanie całej instalacji - takiej nauki nigdy za wiele - podsumowuje Paweł Lachowicz, prezes zarządu ZUOK Spytkowo.

Pracownicy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie regularnie uczestniczą w szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu BHP oraz zapobiegania i likwidowania powstałych zagrożeń pożarowych.