czwartek, 17 maj 2018 11:29

ZUOK Spytkowo uczestniczył w konferencji w Libercu

Napisała

ZUOK Spytkowo na konferencji o mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów

W malowniczym Libercu w Czechach, w dn. 24-26 kwietnia br. odbyła się konferencja pt. "Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów" organizowana przez spółkę Abrys, lidera w obszarze organizacji konferencji i szkoleń związanych z edukacją ekologiczną. Podczas tego ważnego branżowego wydarzenia Paweł Lachowicz, prezes ZUOK Spytkowo, przedstawił ocenę efektywności instalacji MBP zmieszanych odpadów komunalnych.

Konferencja "Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów" organizowana była po raz jedenasty, ale tegoroczna edycja po raz pierwszy odbyła się za granicą - w czeskim Libercu. To jedno z najważniejszych wydarzeń branży gospodarki odpadami w roku.

Głównym tematem spotkania były uwarunkowania funkcjonowania instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego. Na konferencje przyjechali eksperci z Polski, Czech, Niemiec i Austrii. Swoje prelekcje prezentowali naukowcy, przedstawiciele zakładów zagospodarowania odpadów, reprezentanci urzędów zajmujących się ochroną środowiska, a także wielu ekspertów zajmujących się m.in. recyklingiem i jego znaczeniem.

Prezes ZUOK Spytkowo, Paweł Lachowicz podczas swojej prelekcji dokonał realnej oceny efektywności instalacji MBP. Prezentacja miała na celu zwrócenie uwagi na fakt, iż mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów to kluczowy element działalności Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK-ów), które według norm prawnych zobowiązane są do osiągania określonych poziomów recyklingu surowcowego.

- Z ogromną radością uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu, gdyż ZUOK Spytkowo bardzo sobie ceni wymianę międzynarodowych doświadczeń - takie spotkania pozwalają czerpać nowe inspiracje od ekspertów z innych krajów i optymalizować prace naszego zakładu - mówi prezes ZUOK Spytkowo, Paweł Lachowicz.

Podczas konferencji mówiono także o jakości surowców wtórnych i wymaganiach jakie muszą spełnić, aby mogły zostać poddane recyklingowi, przekształcaniu instalacji w centra recyklingu, czy też o zagospodarowaniu bioodpadów. Poruszano również m.in. problemy szarej strefy w gospodarce odpadami i jakości strumieni odpadów dostarczanych do instalacji.