środa, 28 grudzień 2022 12:52

Zmiana godzin pracy PSZOK

Napisała

Zmiana godzin pracy punktów PSZOK

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana godzin pracy w naszych punktach PSZOK.

Lokalizacje Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gmin współtworzących Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami:

 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy i właściciele nieruchomości z terenu Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

- papier
- szkło
- metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe
- odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
- odpady zielone
- chemikalia
- zużyte baterie i akumulatory
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele, itp.)
- zużyte opony (z samochodów osobowych, motorowerów, motocykli, rowerów, wózków)
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 1 Mg od nieruchomości w ciągu roku, za którą została uiszczona opłata, po uprzednim wyrażeniu zgody przez MZM-GO.
- papa odpadowa
- przeterminowane leki

Odpady typu: materiał zawierający azbest oraz odpady przywiezione przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą są przyjmowane odpłatnie.

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.