wtorek, 07 wrzesień 2021 09:48

Zaproszenie do składania ofert na usługę prania, łatania i haftowania odzieży roboczej.

Napisane przez

Dot. Zapytanie ofertowe na usługę prania, łatania i haftowania odzieży roboczej pracowników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.


Szanowni Państwo!

Uprzejmie proszę o złożenie oferty na usługę prania, łatania i haftowania odzieży roboczej pracowników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.


Zestawienie ofert - 20.09.2021

zestawienie_ofert


Wybór oferty - 20.09.2021
wybór_oferty

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190 ;
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Telefon: +48 87 555 54 13 URL:
http://zuokspytkowo.pl/

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2021r. poz. 1129) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.


3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

a) pranie ubrań roboczych pracowników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp.z. o.o. - około 65 kompletów ubrań roboczych tygodniowo (komplet ubrań tj. ubranie robocze typ szwedzki o gramaturze 245 + koszula flanelowa 100% bawełna + podkoszulek 100% bawełna + polar) - około 240 kg/1 miesiąc.

b) usługa krawiecka tj. naprawa uszkodzeń, naszywanie łat, haftów (imię i nazwisko).
Naprawa ubrań roboczych odbywać się będzie na bieżąco (rozdarcia typu: naderwanie kieszeni, szwów).
Stan ubrań roboczych - dobry, wymiana odzieży roboczej odbywa się raz na 2 lata.
Pracownicy posiadają dwa komplety ubrań roboczych.

lp.

Rodzaj usługi

Roczna ilość (sztuki)

1

Naprawy odzieży typu rozdarcia szwów, naszywanie łat

ok. 300

2

Wymiana zamka

ok. 20

3

Wymiana maszynki w zamku

ok. 30

4

Wymiana i naszywanie haftów (imię i nazwisko)

ok. 60

4. Termin wykonania zamówienia.

Częstotliwość wykonywania przedmiotu zamówienia.
- usługa będzie realizowana co tydzień - odbiór odzieży brudnej odbywać się będzie w poniedziałek a dostarczanie odzieży czystej odbywać się będzie w piątek.
- czas realizacji usługi nie dłuższy niż 5 dni od dnia odbioru ubrań

Rozliczenie odbywać się będzie zgodnie z opłatą zryczałtowaną w cyklu miesięcznym poprzez iloczyn masy ubrań oddanych do prania w danym miesiącu i stawkę ryczałtową określoną przez Zleceniobiorcę

Termin obowiązywania umowy od dnia 01.11.2021r. do dnia 31.10.2023r.

5. Informacje dotyczące oferty.

Zryczałtowana cena usługi powinna zawierać koszt:
a) prania i prasowania odzieży
- odbioru i dostawy odzieży
- kompletowanie odzieży wg. imion i nazwisk i zawieszenie jej na wieszakach
- uzupełniania brakujących wieszaków (wieszaki druciane)
b) - napraw krawieckich, haftów, oraz wymiany zamków i maszynek do zamków

Kryterium oceny ofert:
- najniższa cena

Ofertę należy przedłożyć do dnia 17.09.2019r. w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail)
Na adres:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 555 54 10
lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.
Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków udziału w niniejszym postępowaniu, odwołania postępowania lub niewybrania oferty.

Osoby do kontaktu: Paulina Osieczko, Joanna Kłoczko +48 87 555 54 13

7. Załączniki.

Formularz ofertowy
Wzór umowy