poniedziałek, 15 listopad 2021 09:08

Przeprowadzenie badani i oceny sprawozdania finansowego ZUOK Spytkowo za rok 2021 i 2022

Napisane przez Joanna Kłoczko


 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022.

 

Szanowni Państwo!

Zwracam się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i 2022r.

Spółka została powołana 7 grudnia 2009r w celu realizacji zadań własnych jedynego udziałowca Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku w zakresie zadań własnych gmin Związku dotyczących zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w tym budowy, utrzymania i eksploatacji urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także ochrony środowiska.
Od dnia 14.10.2013r. Spółka rozpoczęła eksploatację i działalność podstawową. Głównym klientem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. jest Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami.

Termin realizacji zamówienia :
1.  za rok 2021 - 06.12.2021 - 16.05.2022
2.  za rok 2022 - 05.12.2022 - 15.05.2023

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem za każdy rok przeprowadzonego badania finansowego na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni po przeprowadzeniu badania i oceny sprawozdania finansowego.

Spółka planuje podpisać umowę z biegłym rewidentem w terminie umożliwiającym udział w inwentaryzacji, która rozpocznie się z końcem grudnia 2021r.

W przypadku zmiany przepisów Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia drugiego badania i oceny sprawozdania finansowego.

Dane Spółki:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69
11-500 Giżycko

Symbol PKD 3821Z
REGON 280470190
NIP 8451958301

Rachunek zysków i strat, bilans: Złącznik nr 1
Ilość dokumentów księgowych: około 2900
Zatrudnienie: około 72 osoby.

Kryterium oceny oferty: cena 100%

Oferty zawierające cenę, termin wykonania i oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 należy złożyć w zamkniętych kopertach oznaczonych ,,Badanie sprawozdania finansowego” opatrzone pieczątką Wykonawcy. Oferty należy złożyć w siedzibie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. zo.o. – Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, budynek administracyjny pok. Nr A-02 do dnia 25.11.2021r.

Osoba do kontaktu: Anna Goliasz , telefon: +48 87 555 54 26, kom. +48 608 476 98 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z poważaniem

Mariusz Piasecki
Prezes Zarządu

 


Załączniki:
Zapytanie_ofertowe
Załącznik nr 1 rachunek zysków i strat, bilans (za poprzedni rok obrachunkowy i na koniec IX 2021r.)
Załącznik nr 2 wzór oświadczenia

Wybór oferty - 29.11.2021r.

Pobierz:
wybor_oferty