Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 30 maj 2022 11:13

Wstępne konsultacje rynkowe - modernizacja sortowni oraz budowa instalacji fermentacji

Napisane przez Joanna Kłoczko

Wstępne konsultacje rynkowe - modernizacja sortowni oraz budowa instalacji fermentacji

Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych, opublikowanym poniżej.

Zamawiający ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację sortowni odpadów oraz budowę instalacji fermentacji. Przedmiotem zamówienia będzie w szczególności zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń technologicznych, budowa instalacji fermentacji.

Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji niezbędnych do przygotowania postępowania, opisu przedmiotu zamówienia, warunków umownych, ustalenia wartości zamówienia oraz ewentualne doradztwo w powyższym zakresie z zachowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania uczestników.

Termin składania zgłoszeń: 06.06.2022 rok. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

Wstępne Konsultacje rynkowe prowadzone będą w terminie 30.05.2022 – 23.06.2022

Termin zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych przewidywany jest na 23.06.2022Protokół 2022-06-23

Pobierz:

protokol_wstepne_konsultacje_rynkowe

Wykaz zgłoszeń

Pobierz:
wykaz_zgloszen
Pobierz:

Ogłoszenie

Zgłoszenie_pdf

Zgłoszenie_odt

RODO

Regulamin


Robocza koncepcja :

a) Biologia:

analiza

koncepcja

mapa W1

mapa W2

b) Sortownia:

koncepcja

zagospodarowanie 1 (dotyczy opcji 1 lub 2)

zagospodarowanie 2 (dotyczy opcji 1 lub 2)

zagospodarowanie 3 (dotyczy opcji 2)