poniedziałek, 27 czerwiec 2022 09:54

Wykonywanie przeglądów serwisowych i czynności konserwacyjnych central nawiewno- wywiewnych i agregatów chłodniczych zainstalowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Napisane przez

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 12.08.2022r.

Zaproszenie do składania ofert na:

Wykonywanie przeglądów serwisowych i czynności konserwacyjnych central nawiewno- wywiewnych i agregatów chłodniczych zainstalowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Spytkowo 69, 11-500 Giżycko

NIP 8451958301; REGON 280470190
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147

Telefon: +48 87 555 54 13 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  URL: http://zuokspytkowo.pl/

Lokalizacja zakładu: Spytkowo 69, 11-500 Giżycko

Położenie geograficzne:

DMS: N54°05´20,24” E21°48´07,37” Lat Lng: N 54,088951° E 21,80205°

 

2. Tryb udzielenia zamówienia.

.

Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2021r. poz. 1129) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

.

3. Przedmiot zamówienia.

.

I. Wykonanie przeglądów i czynności konserwacyjnych central nawiewno – wywiewnych i agregatów chłodniczych przez okres 3 lat

 

Warsztat:

- centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła; Ekozefir; RK-2000-KPE  -1.8

- centrala nawiewna; Clima-Produkt; Hermes 1-02-S-FB4/WHC/CF2/SA1-R

Budynek administracyjny:

- centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła; Ekozefir; RK 1000 KPE – 1.8

- centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła; Ekozefir; RK 1000 KPE – 1.8

- klimatyzator kasetonowy; LG CT24 

- klimatyzator kasetonowy; LG CT24

- klimatyzator; LG UU30W

Budynek socjalny:

- centrala wentylacyjna nawiewna; Ekozefir; CNECW 350/6

- centrala nawiewna: Clima-Produkt; Hermes -1-02-S-FB4/WHC/CF1-R

Hala sortowni:

- centrala wentylacyjna nawiewna; Ekozefir; CNECW 1000/14,4

- klimatyzator; Vivax

- klimatyzator samsung AC052HBLDKH/EU

- centrala wentylacyjna wywiewna; Ekozefir; CWEC 2200

- centrala wentylacyjna nawiewna; Ekozefir; CNECW 3000/36,0

- agregat chłodniczy; Aermec; ANL 030

- klimatyzator samsung AC052HBLDKH/EU

- centrala wentylacyjna wywiewna; Ekozefir; CWEC 2200

- centrala wentylacyjna nawiewna; Ekozefir; CNECW 3000/36,0

- agregat chłodniczy; Aermec; ANL 030

- klimatyzator samsung AC052HBLDKH/EU

- centrala wentylacyjna wywiewna; Ekozefir; CWEC 1800

- centrala wentylacyjna nawiewna; Ekozefir; CNECW 2000/24,0

- agregat chłodniczy; Aermec; ANL 020

- klimatyzator samsung AC052HBLDKH/EU

 

A.Zakres czynności

 

Do obowiązków wykonawcy będzie, wykonanie przeglądów serwisowych i czynności konserwacyjnych w/w urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, sprawdzenie stanu technicznego instalacji wentylacyjnych, w których te urządzenia pracują.

Szczegółowy zakres czynności przewidzianych podczas przeglądu central wentylacyjnych oraz klimatyzatorów.

 

Centrala wentylacyjna

- Sprawdzenie stanu obudowy, działania zamknięcia, szczelności klap, sprawdzenie stanu powierzchni wewnętrznych centrali.

- Odkurzenie powierzchni zewnętrznych centrali z kurzu, a następnie umycie detergentem.

- Odkurzenie powierzchni wewnętrznych centrali, a następnie umycie ich detergentem

- Sprawdzenie stanu zamknięcia puszki elektrycznej centrali, następnie sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej.

- Sprawdzenie stanu i działania sterownika ściennego.

 

Instalacja wentylacyjna

- Wizualne sprawdzenie stanu instalacji wentylacyjnej.

- Wizualne sprawdzenie stanu izolacji termicznej

– oznaczenie miejsc kwalifikujących się do uzupełnienia, ewentualnie naprawy.

 

B) Wymiana filtra

- Co roczna wymiana zużytych filtrów

 

C) Sprawdzenie wentylatorów

- Oczyszczenie wirnika z kurzu i osadu (np. za pomocą miotełki z miękkim włosiem)

- Usunięcie z pokrywy silnika wentylatora kurzu i osadu, pogarszającego odbiór ciepła wytwarzanego przez wentylator.

- Sprawdzenie geometrii wentylatora, zarówno względem silnika, jak i względem dyszy wylotowej (czy nic nie ociera, nie obija). Jeśli tak się dzieje, wyjęcie wentylatora sprawdzenie przyczyny nieprawidłowej pracy. - Sprawdzenie połączeń elektrycznych.

 

D) Sprawdzenie wymiennika ciepła

- Wizualna ocena czystości wymiennika ciepła

- W przypadku stwierdzenia zabrudzenia utrudniającego przepływ powietrza i wymianę ciepła, wyjecie wymiennika z centrali, odkurzenie lub przedmuchanie wymiennika sprężonym powietrzem. - Jeżeli to nie pomaga zabrudzenia umieszczenie go w wannie napełnionej ciepłą wodą z detergentem, umycie, wypłukanie i wysuszenie i ponowny montaż w centrali.

 

E) Sprawdzenie nagrzewnic/chłodnic powietrza

- Sprawdzenie poziomu zanieczyszczenia powierzchni pomiędzy lamelami, w razie konieczności wyczyszczenie ich używając delikatnie szczotek, grzebieni do lameli, odkurzacza, sprężonego powietrza, a w razie silnego, trudno usuwalnego zabrudzenia użyć detergentu do chłodnic oraz myjki ciśnieniowej. - Sprawdzenie czy nie występują wycieki czynnika (grzewczego lub chłodniczego) z wymiennika wodnego.

- W przypadku nagrzewnicy wodnej sprawdzenie działanie termostatu przeciw zamrożeniowego. Ponadto sprawdzenie i w razie potrzeby skorygowanie nastawy termostatu przeciw zamrożeniowego (standardowo 5 °C). - W przypadku nagrzewnicy elektrycznej sprawdzenie stanu przewodów zasilających nagrzewnicę oraz wyczyszczenie komory przyłączeniowej.

 

F) Sprawdzenie przepustnic

- Sprawdzenie czy szczelnie się zamykają, oraz czy całkowicie się otwierają.

- Przesmarowanie łożysk i kół zębatych przepustnic smarem.

 

G) Sprawdzenie układu odprowadzającego skropliny

- Sprawdzenie drożność syfonu, a po sprawdzeniu wypełnienie go wodą.

- Sprawdzenie szczelności połączeń instalacji odprowadzającej skropliny, a także tacy skroplin w centrali.

 

H) Sprawdzenie czujników temperatury

 - Oczyszczenie ich z kurzu i osadu (np. za pomocą miotełki z miękkim włosiem)

 - Sprawdzenie, czy nie ma widocznych przemieszczeń czujników w centrali (schemat rozmieszczenia czujników znajduje się zawsze na naklejce ze schematem centrali, która znajduje się na jednej z klap rewizyjnych).

 

Klimatyzatory i agregaty chłodnicze

- Pomiar i regulacja ciśnienia freonu

- uzupełnienie ilości freonu

- Gruntowe czyszczenie parownika przy pomocy specjalnych środków chemicznych.

- Oczyszczenie i wymycie obudowy jednostki wewnętrznej klimatyzatora

- Demontaż, oczyszczenie, wymycie filtrów powietrza umieszczonych w jednostce wewnętrznej.

- Gruntowe czyszczenie skraplacza przy pomocy odkurzacza, sprężonego powietrza oraz specjalnej chemii do czyszczenia agregatów.

 - Odkurzenie i umycie agregatów z wszelkich brudów zalegających na nich.

- Sprawdzanie szczelności układu - strona ssąca

- Sprawdzanie szczelności układu - strona tłoczna

- Sprawdzenie stanu instalacji, otuliny, oznaczenie miejsc ubytków otuliny kwalifikujących się do naprawy.

- Sprawdzanie szczelności instalacji odprowadzenia skroplin - Test pracy urządzenia - pomiary temperatury - Uszczelnienie łączeń instalacyjnych

- Drobne naprawy

 

Przeprowadzenie trzech przeglądów serwisowych i czynności konserwacyjnych zgodnie z podanym harmonogramem:

- I przegląd w terminie do 15.10.2022

- II przegląd w terminie do 30.06.2023

- III przegląd w terminie do 30.06.2024

 

Potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół  z przeprowadzonego przeglądu, wystawiony po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych.

Dokładne terminy wykonania przeglądów zostaną ustalone z wykonawcą po podpisania umowy.

 

4. Miejsce wykonania zamówienia

Urządzenia wentylacyjne na trwałe zainstalowany są w: Zakład Unieszkodliwiania  Odpadów komunalnych Spytkowo Sp. z o. o., ul. Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.

.

5. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonywali przeglądy i konserwacje wykonawcy posiadający certyfikat F-Gazowy wydawanym przez Urząd dozoru technicznego. Posiadany dokument należy załączyć do oferty.

 .

6. Informacje dotyczące oferty.

 

Termin składania ofert: do 05.08.2022r.

Kryteria oceny ofert: cena 100% 

Liczone w następujący sposób: suma wszystkich wskazanych przeglądów

Oferta powinna zawierać: cenę netto wraz z podaniem podatku VAT. Cena ryczałtowa za wykonanie wskazanych prac serwisowych zawierająca koszty wykonania przeglądu oraz koszty dojazdu.

 Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy