piątek, 27 październik 2023 07:11

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi legalizacji elektronicznych waga najazdowych zainstalowanych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie o nośności do 60 ton

Napisane przez

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Telefon: +48 87 555 54 10 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL: http://zuokspytkowo.pl/

Lokalizacja zakładu: Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
Położenie geograficzne:
DMS: N54°05´20,24” E21°48´07,37” Lat Lng: N 54,088951° E 21,80205

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

3. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania usługi do 30.11.2023r.

4. Przedmiot zamówienia

Zadaniem Wykonawcy jest wykonane legalizacji dwóch wag najazdowych o parametrach opisanych poniżej:  
I waga - typ WBS Concrete o nośności 60 ton wyprodukowanej przez firmę WAGA.
Waga wyposażona w miernik RHEWA 82c. Rok produkcji wagi 2013r. i miernika 2021r.

II waga  - WNSB14/3 50T o nośności 50 ton wyprodukowanej przez firmę WAGEN-MONT
Waga wyposażona w miernik RHEWA 82c. Rok produkcji wagi i miernika 2021r.

Legalizacja  wskazanych wag jest ważna do dnia - 30.11.2023r.

Do zadania wykonawcy będzie należało:
- wykonanie prac przygotowawczych i regulacyjnych przed wykonaniem badania legalizującego
- wykonanie wszystkich czynności formalno prawnych związanych z wykonaniem legalizacji wagi
- dostawę i transport wzorców na czas prac regulacyjnych i legalizacyjnych

 Wskazany termin wykonania prac legalizacyjnych wagi : do 30 .11. 2023 r.

5. Miejsce wykonania zamówienia

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69
11-500 Giżycko

6. Informacje dotyczące oferty

Ofertę należy przedłożyć do dnia 02.11.2023 r.  w formie pisemnej lub elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym odpowiednio załącznik do niniejszego zapytania.
Kryteria oceny ofert: cena 100%.
Oferta powinna zawiera: cenę netto wraz z podaniem podatku VAT. Cena musi uwzględniać wszystkie niezbędne koszty wymagane do zrealizowania opisanych działań.

7. Rozliczenie


Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest dokument potwierdzający uzyskanie świadectwa legalizacji. Świadectwo legalizacji będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

8. Informacje dodatkowe


UWAGA! Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonania przedmiotu zamówienia w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego, osoba do kontaktu: Jacek Jasionowski tel. +48 532 413 008, lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. Załączniki


1. Dokumentacja fotograficzna - waga nr.1
2. Dokumentacja fotograficzna - waga nr.2
3. Formularz ofertowy
4. Projekt umowy
5. Oświadczenie