poniedziałek, 12 maj 2014 09:30

Pierwsze wycieczki w ZUOK

Napisane przez

Dzieci poznają zakład

W ostatnim tygodniu kwietnia pierwsze zorganizowane grupy dziecięce skorzystały z oferty edukacyjnej zakładu. 28 kwietnia siedzibę ZUOK Spytkowo odwiedziły pięcio- i sześciolatki z Przedszkola Niepublicznego "Koralik" w Giżycku, dwa dni później uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Giżycku.


Przedszkolaki i uczniowie zostali oprowadzeni ścieżką edukacyjną pt. "Co się dzieje z naszymi odpadami?" Dzieci zostały zapoznane z procesami unieszkodliwiania odpadów w sortowni, kompostowni oraz na kwaterze składowiskowej. Przewodnik uświadomił gościom, że odpady to cenne surowce, które dzięki segregacji i przetwarzaniu, mogą zamienić się w nowe przedmioty. Dzieci oraz ich opiekunowie z uwagą wysłuchali porad o właściwym postępowaniu z odpadami w domach, przygotowującym je do dalszego przetwarzania. Wszyscy obiecali, że ich odpady będą zawsze trafiały do kosza. Dzięki takiemu postępowaniu Mazury pozostaną piękną i czystą krainą.