czwartek, 02 marzec 2017 13:41

Gimnazjum z Wilkas w ZUOK Spytkowo

Napisała

Gmina Giżycko. Lekcja ekologii w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo

Uczniowie z Wilkas na Mazurskich Warsztatach Komunalnych REKO-EKO

Gazeta Giżycka | 23 luty-1 marca 2017 | rubryka: z naszej strony | strona: 18 | autor: Z.N.

Dwie klasy, IIa i IIc Gimnazjum w Wilkasach wzięły udział w Mazurskich Warsztatach Komunalnych "REKO-EKO" organizowanych przez ZUOK Spytkowo. Tematem przewodnim były "Kompostowe zabawy z Mokrą Korą".

Zapoznaliśmy się z zasadami funkcjonowania zakładu, procesami unieszkodliwiania i odzysku odpadów. Zwiedzając halę sortowni przewodnik omówił kolejne etapy rozdzielania odpadów zmieszanych i suchych. Widzieliśmy przygotowane do transportu palety plastikowych opakowań, aluminium, szkła i innych metali z przeznaczeniem do ponownego recyklingu. Byliśmy również w miejscu składowania odpadów organicznych, z których w końcowym etapie powstaje ziemia kompostowa. Jest ona wykorzystywana do rekultywacji np. zamykanych już starych składowisk odpadów. W części warsztatowej zajęła się nami pani Anna Baranowska, omawiając zasady segregacji i proces kompostowania. Szczególną uwagę zwróciła na ogromne znaczenie bakterii kompostowych (reducentów), które wykonują gigantyczna pracę przywracając środowisku minerały niezbędne do wzrostu roślin.
Świetną zabawą okazało się wykonanie przez każdego ucznia własnej bakterii z odpadów, jakimi były zużyte koszulki i tworzywa wypełniające poduszki. Praca ręczna wciągnęła wszystkich uczestników. Na pamiątkę otrzymaliśmy roślinkę doniczkową posadzoną w kompoście wytworzonym w ZUOK Spytkowo.
Nasz świadomość ekologiczna wzrosła, zdaliśmy sobie sprawę jak ogromne ilości odpadów produkuje każdy z nas i jak niezbędne są takie miejsca, jak Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, by naturalny krajobraz Mazur zachował się dla kolejnych pokoleń w niezmienionym stanie. Z.N.