wtorek, 17 marzec 2015 13:19

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Napisane przez

PSZOK w Spytkowie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. pełni funkcje PSZOK- u czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Godziny otwarcia PSZOK-u :    
poniedziałek - piątek w godz: 9:00-17:00

sobota: w godz: 8:00-13:00


Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy i właściciele nieruchomości z terenu Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

- papier,
- szkło,
- metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe,
- odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
- odpady zielone,
- chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele, itp.),
- zużyte opony (z samochodów osobowych, motorowerów, motocykli, rowerów, wózków),
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 1 Mg od nieruchomości w ciągu roku, za którą została uiszczona opłata, po uprzednim wyrażeniu zgody przez MZM-GO.
- papa odpadowa,
- przeterminowane leki.

Odpady typu: materiał zawierający azbest oraz odpady przywiezione przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą są przyjmowane odpłatnie.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.