czwartek, 10 marzec 2016 12:21

I Mazurska Konferencja Ornitologiczna

Napisała

Tutaj żyje wiele ptaków

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie będzie gospodarzem wydarzenia niezwykle istotnego wydarzenia przyrodniczego.

To właśnie w siedzibie ZUOK odbędzie się 1 kwietnia I Mazurska Konferencja Ornitologiczna. I niej jest to prima aprilis. Patronatem imprezę objęły: Radio Olsztyn, Radio Zet Gold, "Gazeta Giżycka" oraz portale mazury.info.pl, sozosfera.pl. Do miejscowości pod Giżyckiem zjadą znawcy ptaków z całego kraju. Patronatem honorowym objął konferencję Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- Cieszymy się, że tak ważne spotkanie może się odbyć właśnie u nas - mówi Paweł Lachowicz, prezes ZUOK Spytkowo. - Staramy się działać aktywnie na polu ochrony przyrody, poszerzania wiedzy społeczności lokalnej o florze, faunie oraz jej zabezpieczeniach oraz prezentować model nowoczesnego patrzenia na kwestię unieszkodliwiania odpadów.

Organizacja I Mazurskiej Konferencji Ornitologicznej Spytkowo 2016, to przede wszystkim okazja do spotkania i integracji osób związanych z tematyką ornitologiczną - profesjonalistów, osób czynnych zawodowo w profesjach zajmujących się ochroną ptaków, a także lokalnej społeczności. Bo w regionie jest wiele osób zainteresowanych przyrodą i chętnych do pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie.

- To także możliwość wymiany doświadczeń i przekazania aktualnego stanu wiedzy, którą posiadają ornitolodzy i praktycy - mówi Krzysztof Pawlukojć, ornitolog, prelegent konferencji. - Konferencja jest również skierowana do młodzieży, co powoduje, że ma ona, bez najmniejszych wątpliwości, walor edukacyjny.
Wykłady zaproszonych gości - specjalistów z wieloletnim doświadczeniem - to okazja do propagowania zagadnień związanych z ochroną przyrody, a edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży jest ważnym elementem działalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie.

We współpracy z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich został zorganizowany konkurs fotograficzny. Podczas tej konferencji będą rozdane nagrody dla zwycięzców. Nagrody ufundowali Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Nadleśnictwo Borki.

Zaproszenie dr Andrzeja Kruszewicza - osobowości radiowej i telewizyjnej, autora licznych publikacji o ptakach, dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie to dodatkowy element zachęcający do udziału w konferencji wszystkich mieszkańców regionu zainteresowanych tematyką przyrodniczą. Obecność i wystąpienie tej osoby bezsprzecznie podniesienie rangę wydarzenia, wzbudzi większe zainteresowanie lokalnych mediów, a tym samym doskonałą promocją regionu, który z unikalnej przyrody słynie.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie to niezwykle istotny punkt na mapie dla wielu gatunków ptaków. To miejsce odpoczynku i żerowania dla wielu ptaków krukowatych, mew, ptaków drapieżnych, czy bocianów białych. Na terenie zakładu przez cały roku przebywają liczne stada, których skład zmienia się zależnie od pory roku.
Na placu składowiskowym tworzy się ogromna różnorodność gatunkowa ptaków. Tak widoczna obecność i liczebność ptaków to doskonały potencjał dla ZUOK-u do tego, aby poszerzyć swoją działalność ekologiczną i w przyszłości stać się również regionalnym ośrodkiem edukacji ornitologicznej, zrzeszającym i angażującym lokalnych miłośników ptaków, a także współpracującym z regionalnymi organizacjami przyrodniczymi.

- Prowadzenie cyklicznych konferencji ornitologicznych to pierwszy krok w kierunku stworzenia punktu aktywnie działającego na rzecz ochrony ptaków i edukacji przyrodniczej miejscowej społeczności - dodaje Paweł Lachowicz.

Jak wygląda szczegółowy program konferencji - prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

PROGRAM I Mazurska Konferencja Ornitologiczna Spytkowo 2016r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Adres: Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
Termin: 1 kwietnia 2016r. 1 kwietnia 2016 r. (piątek)

8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 - 9.15 Powitanie gości
9.15 - 9.45 Ptaki ZUOK-u, czyli kto leci do śmieci: Podsumowanie obserwacji przeprowadzonych na terenie zakładu w okresie maj 2015 - marzec 2016 Krzysztof Pawlukojć Ornitolog
9.45 - 10.30 Mazury - ostoja ptaków Szymon Czernek

10.30 - 11.00 Przerwa kawowa

11.00 - 11.45 Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - 31 lat działalności w ochronie przyrody Sebastian Menderski Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
11.45 - 12.45 Tajemnice ptaków dr Andrzej Kruszewicz

12.45 - 13.30 Lunch

13.30 - 13.45 Występ dzieci z Klubu Małego Ornitologa "Dudek"
13.45 - 14.30 Ptaki Puszczy Boreckiej Andrzej Sulej
14.30 - 15.00 Podsumowanie konkursu fotograficznego i wręczenie nagród.

Dla chętnych - zwiedzanie zakładu.

Zapraszamy serdecznie do siedziby ZUOK Spytkowo już 1 kwietnia. To doskonała możliwość poszerzenia wiedzy o ptakach i spotkania z gośćmi, których do tej pory wielu z nas mogło podziwiać jedynie w telewizji. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń...