środa, 05 grudzień 2018 07:26

Grupa Badawcza Ptaków Wysypisk „Kania”na forum międzynarodowym

Napisała

O ZUOK Spytkowo w Irlandii

Opiekun Młodzieżowej Grupy Badawczej Ptaków Wysypisk „Kania” działającej w SP 7 i Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie uczestniczyła w międzynarodowym spotkaniu nauczycieli. Do uniwersyteckiego campusu w Maynooth, niedaleko Dublina, zaproszono pedagogów z 6 krajów : Polski, Irlandii, Czech, Słowacji, Hiszpanii i Macedonii. Wszyscy wzięli udział w warsztatach prowadzonych przy pomocy programu edukacyjnego „Żyjemy w zgodzie z naturą. Program edukacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego” , który został stworzony przez specjalistów z Uniwersytetu Gdańskiego na zamówienie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz zagranicznych partnerów: Hiszpańskiego Towarzystwa Ornitologicznego (SEO), Słowackiego Towarzystwa Ornitologicznego (SOS), Macedońskiego Towarzystwa Ekologicznego (MES), Czeskiego Towarzystwa Ornitologicznego (CSO) oraz stowarzyszenia BirdWatch z Irlandii (BWI).

Jednym z elementów spotkania była również wymiana własnych doświadczeń. Każdy z uczestników prezentował podejmowane działania, które dodatkowo były ilustrowane zdjęciami. Młodzieżowa Grupa Badawcza Ptaków Wysypisk „Kania” została przedstawiona uczestnikom jako projekt innowacyjny, którego celem jest prowadzenie stałych, systematycznych i długotrwałych obserwacji ornitologicznych na określonym terenie umożliwiających dostrzeżenie sezonowych zmian zachodzących w przyrodzie oraz długofalowych tendencji, zbieranie danych, informacji oraz dokumentowanie przebiegu procesu badawczego. Jednocześnie z racji miejsca prowadzenia badań i obserwacji edukacja ornitologiczna łączy się z tematyką związaną z problematyką odpadów, założeniami i zasadami gospodarki odpadami, procesem recyklingu, przetwarzania i wykorzystywania odpadów. Uczestnicy usłyszeli również o tym, jak rozplanowane są zajęcia. Przedstawiono także informacje dotyczące współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody, udziałem uczniów w wielu różnych konkursach,  nauką fotografii przyrodniczej oraz występem na III Mazurskiej Konferencji Ornitologicznej organizowanej w ZUOK Spytkowo.

Prezentacja ta była bardzo ciekawa zwłaszcza w kontekście najnowszych badań ornitologicznych prowadzonych na wysypiskach śmieci np. w Hiszpanii, które jednoznacznie wskazują na powstawanie niebezpiecznego zjawiska, jakim są zmiany w migracji bocianów. Ptaki te coraz częściej nie kontynuują lotu na dotychczasowe zimowiska i zostają na wysypiskach w południowej części europy.

Dzięki warsztatom w Irlandii zajęcia Młodzieżowej Grupy Badawczej „Kania” zostaną wzbogacone o nowe metody pracy oraz eksperymenty, które z całą pewnością wpłyną pozytywnie na efekt kształcenia młodych adeptów ornitologii.