wtorek, 18 grudzień 2018 08:12

Prezentacja działalności MGBPW "Kania" w Warszawie

Napisała

Prezentacja działalności Młodzieżowej Grupy Badawczej Ptaków Wysypisk „Kania” na ogólnopolskim szkoleniu w Warszawie
 W dniach 12-13 stycznia 2019 roku w Warszawie odbędzie się ogólnopolskie szkolenie dla edukatorów przyrodniczych. Wydarzenie to organizuje Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach długotrwałego projektu „Wolontariat wysokich lotów”. Jednym z prelegentów, których wysłuchają zgromadzeni edukatorzy będzie Elżbieta Witek-Pawlukojć, opiekun Młodzieżowej Grupy Badawczej Ptaków Wysypisk „Kania”. Prezentacja będzie poruszała zagadnienia z zakresu edukacji ornitologicznej. Zostaną w niej przedstawione działania podejmowane na przestrzeni lat oraz projekt, który szczególnie zainteresował działaczy OTOP – u, czyli Grupa „Kania” związana z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. W swoim wystąpieniu opiekun grupy poruszy takie tematy jak: pomysł powstania grupy, cele jej istnienia, metody i wyniki badań w ZUOK-u, ważne wydarzenia w grupie, efekty kształcenia uczniów, aktywność członków „Kani” oraz osiągnięte sukcesy. Pani Elżbieta opowie również jak wygląda zakład, a także uzasadni, że ZUOK jest doskonałym miejscem do obserwacji miejscowej awifauny i rozwijania zainteresowań ornitologicznych młodzieży.