wtorek, 14 maj 2019 07:52

Miłośnicy ptaków w Ełku

Napisała

Prelegent naszej konferencji ornitologicznej gościł z prezentacją w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

Klub Miłośników Ptaków przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku zaprosił Krzysztofa Pawlukojcia, aby opowiedział o ptakach bytujących na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie.

Krzysztof Pawlukojć, miłośnik przyrody, autor licznych publikacji o tematyce ornitologicznej do czasopism m.in. Przyroda Polska, Dzikie Życie, Natura. Przyroda Warmii i Mazur, dziennikarz Gazety Giżyckiej i stały prelegent na Mazurskich Konferencjach Ornitologicznych organizowanych w ZUOK Spytkowo opowiedział 8 marca o swoich doświadczeniach w prezentacji pt. „Co leci na śmieci?”

Pan Krzysztof podkreślił, że zakład jest miejscem odpoczynku i żerowania wielu gatunków ptaków. Ich liczebność oraz różnorodność gatunkowa zmienia się przede wszystkim w zależności od pory roku: na składowisku można zaobserwować bociany białe, stada wielu ptaków drapieżnych czy krukowatych. Fakt ten spowodował, że ZUOK Spytkowo od lat organizuje szereg akcji związanych z edukacją na temat naszych ptasich przyjaciół: konkursy fotograficzne czy zajęcia Młodzieżowej Grupy Badawczej Ptaków Wysypisk „Kania”, której również przewodzi pan Krzysztof Pawlukojć.