wtorek, 14 maj 2019 09:09

Akcja „Karmnik na składowisku”

Napisała

Obrączkowanie ptaków na terenie ZUOK Spytkowo

W dniu 17 lutego 2019r. na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie odbyła się I edycja akcji obrączkowania ptaków „Karmnik na składowisku, w której udział wzięli uczestnicy Młodzieżowej Grupy Badawczej Ptaków Wysypisk „Kania” oraz zaproszony ornitolog dr Dariusz Górecki z Olsztyna.

Już od listopada trwały przygotowania do tej akcji. Wtedy to pan Leon Paszkowski, zaprzyjaźniony z grupą miłośnik ptaków, wykonał karmnik, który został zainstalowany na terenie zakładu. W trakcie zimowych wyjazdów do ZUOK-u młodzież z grupy „Kania” opiekowała się karmnikiem i dbała, by nie brakowało w nim właściwego pożywienia dla drobnych ptaków przybuywających w okolicach zakładu.

Proces obrączkowanie ptaków wywołał duże wrażenie na młodych miłośnikach ptaków, którzy mieli okazje z bliska przyjrzeć się ptakom. Pan Dariusz opowiedział uczniom czym jest obrączkowanie, po co obrączkuje się ptaki i w jaki sposób się to robi. Ptaki z siatki trafiły do specjalnych woreczków, z których później były wyjmowane i poddawane ocenie kondycji w jakiej się znajdują. Każdy ptak otrzymał obrączkę z własnym numerem, co zostało zapisane w specjalnej księdze prowadzonej przez obrączkarza.

Pan dr Dariusz Górecki posiada wieloletnie doświadczenie i  specjalistyczną wiedzę, którą zdobył między innymi w trakcie kursu obrączkarskiego. Tylko ukończenie takiego szkolenia daje uprawnienia do obrączkowania ptaków. Dzięki metodzie obrączkowania otrzymujemy wiele informacji zwrotnych o ptakach. 

Podczas tegorocznej akcji obrączkowania ptaków „Karmnik na składowisku” w ZUOK-u zostało złapanych i zaobrączkowanych 47 ptaków (sikora bogatka -41, modraszka – 5 oraz sikora uboga – 1). Być może za rok w tym samym miejscu znów uda się przeprowadzić taką akcję.