wtorek, 14 maj 2013 08:55

Spotkanie informacyjne

Napisane przez

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie, które odbędzie się w ramach Mazurskiego Międzynarodowego Festynu Ekologicznego Eko - Logika 2013 - 25 maja w godzinach. 12.00 - 14.00.

W świetlicy wiejskiej w Spytkowie przeprowadzony zostanie panel naukowo-informacyjny z udziałem specjalistów z zakresu gospodarowania odpadami. Będzie też można przekonać się na własne oczy, jak wygląda nowoczesna instalacja, biorąc udział w wycieczce na teren budowy zakładu. (bus będzie kursował co pół godziny). Każdy uczestnik wycieczki otrzyma kamizelkę odblaskową.

- W czerwcu rozpocznie się rozruch zakładu, wcześniej przeprowadziliśmy pomyślnie próby w kompostowni - mówi mgr inż. Paweł Lachowicz, prezes Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów Komunalnych sp. z o.o. - Obecnie kompletujemy kadrę. Nasz zespół będzie złożony docelowo z 41 pracowników.

TEMATYKA SPOTKANIA I PRELEGENCI
1. ZUO Elbląg - Zakład XXI wieku, Marian Wojtkowski - Dyrektor Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
2. Analiza kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, Marian Głowicki - Kwant s.c.
3. Zamówienia dodatkowe w umowach na roboty budowlane realizowane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, Radosław Harasim - Prawnik INTER MED CONSULTING S.C.
4. Koncepcja przygotowania frakcji organicznej odpadów komunalnych do składowania., Sławomir Kasiński - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
5. System gospodarki odpadami w regionie Mazurskiego Związku Miedzygminnego - Gospodarka Odpadami w świetle najnowszych uregulowań prawnych, Wojciech Ogłuszka - Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami
6. Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami, Joanna Ruszczyk - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
7. Jak powstaje kompost, Marta Bożym - Politechnika Opolska.
8. Spełnienie wymagań najlepszej odstępnej techniki jako warunek uzyskania pozwolenia zintegrowanego, Monika Szulc.
9. Metale jako surowce permanentne, Jacek Wodzisławski - Fundacja RECAL.