środa, 04 sierpień 2010 10:49

Dofinansowanie inwestycji

Napisane przez

30 lipca 2010 Giżycko. Największa inwestycja ekologiczna w regionie

Paweł Lachowicz i wiceprezes WFOŚiGW - mgr Maria Sokoll wymieniają się podpisanymi dokumentami.W piątek 30 lipca w Urzędzie Miejskim w Giżycku uroczyście podpisana została umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie pod Giżyckiem.

Ze strony europejskiego funduszu umowę podpisali członkowie zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: prezes - mgr inż. Adam Krzyśków i zastępca prezesa - mgr Maria Sokoll. Ze strony beneficjenta podpis na dokumencie złożył przewodniczący zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku oraz prezes spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo mgr inż. Paweł Lachowicz. W uroczystości wziął udział marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas oraz przedstawiciele samorządów zrzeszonych w Mazurskim Związku Międzygminnym - Gospodarka Odpadami.

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie koło Giżycka jest najważniejszym elementem projektu Regionalny system gospodarski odpadami Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez tworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami, realizowanego przez Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku. W ramach procesu inwestycyjnego zarejestrowana została spółka komunalna Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo, która będzie realizowała całość przedsięwzięcia, oraz uzyskana została podstawowa decyzja inwestycyjna pozwolenie na budowę. Radni gminy miejskiej Giżycko zdecydowali o sprzedaży gruntów pod budowę zakładu, zaś przedstawiciele gmin-członków MZM-GO na Walnym Zgromadzeniu podjęli decyzję o wspólnym finansowaniu inwestycji. Budowa ZUOK w Spytkowie pochłonie ok. 56 mln zł z czego połowa będzie pochodziła ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. O znaczeniu tej inwestycji nie tylko dla regionu Wielkich Jezior Mazurskich, ale również całego makroregionu, świadczy fakt wpisania budowy spytkowskiego zakładu do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007 - 2010 oraz ujęcia jej jako zadania priorytetowego w ogólnej strategii rozwoju województwa.

Zakład będzie zlokalizowany na gruntach sołectwa Spytkowo, około 4 km na północny wschód od Giżycka. Obejmował będzie obszar 6,26 ha, z czego ok. 3,5 ha zajmie kwatera składowiskowa o pojemności ok. 350 tys. m3, gdzie złożone zostaną zutylizowane odpady, których nie będzie można zagospodarować w żaden inny sposób. Resztę powierzchni zajmą zakładowe budynki i urządzenia, obejmujące m.in.: budynek administracyjny, halę sortowni wraz z budynkiem socjalnym, kompostownię, wagę, przejazdową myjnię kół, boksy oraz pomieszczenia warsztatowo-garażowe, place odkładcze i drogi wewnętrzne. ZUOK w Spytkowie będzie obsługiwał ponad 100 tys. mieszkańców gmin wiejskich i miejskich: Banie Mazurskie, Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo i Wydminy, przyjmując dziennie ok. 105 ton odpadów. Zatrudnionych tu będzie ok. 48 osób.

Fotogaleria