środa, 27 lipiec 2011 09:00

Oficjalna inauguracja budowy ZUOK Spytkowo

Napisane przez

KAMIEŃ WĘGIELNY WMUROWANY

Na zdjęciu od lewej P. Lachowicz i J. KarpińskiW piątek 22 lipca 2011r. odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie.

W uroczystości udział wzięli Jarosław Słoma Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Maria Sokoll Z-ca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Bogdan Meina Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Józef Karpiński Przewodniczący Zgromadzenia Mazurskiego Związku, Paweł Lachowicz - Prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie, oraz przedstawiciele lokalnych samorządów i firm związanych z realizacją budowy ZUOK w Spytkowie.

Treść aktu: "Dnia 22 lipca 2011 r. o godz. 12:30 dokonujemy wmurowania niniejszego aktu erekcyjnego na placu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie koło Giżycka. Do budowy nowoczesnego zakładu, który będzie realizował zadania kompleksowej gospodarki odpadami na obszarze północnej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, doszło dzięki inicjatywie 12 lokalnych samorządów: Gminy Banie Mazurskie, Gminy Budry, Gminy Giżycko, Miasta Giżycka, Gminy Kruklanki, Gminy Miłki, Gminy i Miasta Orzysz, Gminy Pozezdrze, Gminy i Miasta Ryn, Gminy Srokowo, Gminy i Miasta Węgorzewo oraz Gminy Wydminy, które w roku 2004 powołały do życia Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku. Budowa ZUOK w Spytkowie koło Giżycka jest najważniejszym elementem projektu "Regionalny system gospodarski odpadami - Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez tworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami", realizowanego przez MZMGO. Inwestycja została wyceniona na 60 030 266 mln zł i będzie dofinansowana w kwocie 23 948 680 mln zł, z czego 20 356 378 mln zł będzie pochodzić ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wydatkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, zaś 3 592 302 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. W ramach procesu inwestycyjnego w 2009 r. zarejestrowana została spółka komunalna Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Spytkowo", która jest inwestorem całego przedsięwzięcia, a następnie będzie eksploatowała wybudowany zakład. Realizację inwestycji, wraz z instalacją linii technologicznych, powierzono firmie ABM SOLID S.A. z Tarnowa oraz konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa i Tugeb Polbud Sp. z o.o. z Milicza. Nadzór inwestorski nad całością sprawuje konsorcjum firm: Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. z Białegostoku i Ekocentrum Sp. z o.o. z Wrocławia. Wszystko to czynimy po to, aby nasze dzieci, wnuki, prawnuki oraz dalsi potomkowie mogli się nadal cieszyć naturalnym i nienaruszonym przez cywilizację pięknem Ziemi Mazurskiej. Dołączono do niego najnowsze numery "Gazety Olsztyńskiej" i "Gazety Giżyckiej", monetę polską o najwyższym aktualnym nominale oraz zapis cyfrowy przebiegu uroczystości.

- Mam nadzieję, że dobre, inżynierskie tempo inwestycji zostanie utrzymane i w końcu przyszłego roku będę mógł wszystkich Państwa zaprosić na uroczystość uruchomienia naszego zakładu - podsumował całe wydarzenie przewodniczący zarządu MZM-GO oraz prezes spółki ZUOK Spytkowo, mgr inż. Paweł Lachowicz.