wtorek, 10 grudzień 2019 11:58

To już 10 lat! Chronimy Mazury...

Napisała

Jubileusz 10-lecia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie, jako kluczowy element kompleksowego systemu gospodarki odpadami, realizowanego przez Mazurski Związek Międzygminny, funkcjonuje już 10 lat. Z tej okazji 4 grudnia w hotelu Europa w Giżycku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące działalność przedsiębiorstwa.

 Uroczyste obchody zgromadziły pracowników ZUOK, członków rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników oraz wielu interesariuszy Zakładu i stały się doskonałą okazją do rozmów, podsumowań i wspomnień. Zebranych gości powitał Paweł Lachowicz, prezes ZUOK w Spytkowie:

 - Drodzy Państwo, w ciągu 10 lat istnienia Zakładu każda z obecnych tutaj osób pracowała na nasz wspólny sukces. Bo zdecydowanie można powiedzieć, że Zakład, który spełnia wszystkie wymogi ochrony środowiska, przewidziane przepisami prawa polskiego i unijnego w zakresie przeróbki odpadów, który działa sprawnie i bezpiecznie dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii w branży, jest sukcesem.

Goście, oprócz uroczystej kolacji, mieli także okazję przypomnieć sobie początki działalności Zakładu oraz podsumować wiedzę na temat ogromnej skali działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo dzięki prezentacji, przygotowanej i wygłoszonej przez Pawła Lachowicza. W wystąpieniu podkreślono, że Zakład, oprócz swojej statusowej działalności z zakresu gospodarki odpadowej, stawia także na zaangażowanie społeczne oraz edukację. Spółka prowadzi warsztaty oraz Galerię na Śmieciach, organizuje cyklicznie Mazurską Konferencję Ornitologiczną, Dni Otwarte i wizyty studyjne, bierze udział w festynach i eventach miejskich.

- Z perspektywy tych 10 lat naszej działalności mogę z przekonaniem powiedzieć, że dotychczasowe osiągnięcia motywują nas do dalszych skutecznych działań na rzecz ochrony Krainy Wielkich Jezior Mazurskich – podsumował Paweł Lachowicz i wręczył swoim pracowników specjalne dedykowane dyplomy z podziękowaniami.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzymy sobie kolejnych wyzwań i efektywnej pracy na rzecz mieszkańców i środowiska.