poniedziałek, 08 czerwiec 2020 11:14

Dostawa wózka widłowego, łyżki rozdrabniającej - przekazane ogłoszenie

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przekazanie ogłoszenia - Dostawa: 1) fabrycznie nowego wózka widłowego wraz z osprzętem, 2) fabrycznie nowej łyżki rozdrabniającej do ładowarki kołowej New Holland W170.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2724/2020

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843).

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.06.2020r., któremu nadano numer referencyjny: 2020-074077.

Identyfikator postępowania: 2f1a645b-6f27-4951-be87-72d85f1df38a

Pobierz:
Przekazane_ogloszenie

Ogloszenie_opublikowane

Klucz_publiczny

SIWZ_doc

SIWZ_pdf

JEDZ_doc

JEDZ_pdf

Udzielenie zamówienia - 07.09.2020

Pobierz:

Ogłoszenie

Ogloszenie_opublikowane_2020_09_11

Informacja z otwarcia ofert: 20.07.2020 rok

Pobierz:

zestawienie_ofert

Informacja o uniewaznieniu postepowania_czesc_2

Informacja o wyborze oferty_czesc_1