czwartek, 25 czerwiec 2020 12:05

Budowa PSZOK w Giżycku - dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, nadzór autorski

Napisane przez Joanna Kłoczko

Zaproszenie

Do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego