poniedziałek, 06 lipiec 2020 12:20

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych - postępowanie unieważnione

Napisane przez Joanna Kłoczko

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2727/3/2020

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 1843) zwanej dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06-07-2020 pod numerem: 558652-N-2020.

Termin składania ofert 14-07-2020 godzina 11:00 u Zamawiającego, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.

Pobierz:

ogloszenie

SIWZ_doc

SIWZ_pdf

Informacja z otwarcia ofert: 14.07.2020 rok

Pobierz:

zestawienie_ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania 14.07.2020 rok

Pobierz:

informacja_unieważnienie_postępowania

ogłoszenie_2020_07_14