środa, 29 lipiec 2020 10:18

Dostawa łyżki rozdrabniającej

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przekazanie ogłoszenia - Dostawa fabrycznie nowej łyżki rozdrabniającej do ładowarki kołowej New Holland W170.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2724/2/2020

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843).

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.07.2020r., któremu nadano numer referencyjny: 2020- 099895.

Identyfikator postępowania: 486b6fbe-032a-4a3a-bf3b-e9cdc5c59875

Pobierz:

Przekazane_ogloszenie

Ogloszenie_opublikowane

Klucz_publiczny

SIWZ_doc

SIWZ_pdf

JEDZ_doc

JEDZ_pdf

Informacja z otwarcia ofert - 09.09.2020r.

Pobierz:
Zestawienie_ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogloszenie_przekazane

Ogloszenie_opublikowane