wtorek, 08 wrzesień 2020 09:17

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 20 01 35*

Napisane przez Joanna Kłoczko

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2727/5/2020

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 20 01 35*

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 1843) zwanej dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08-09-2020 pod numerem:582420-N-2020.

Termin składania ofert: 16-09-2020 godzina 09:00 u Zamawiającego, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.

Pobierz:

ogloszenie

SIWZ_doc

SIWZ_pdf

Udzielenie zamówienia - 30.09.2020

Pobierz:
Udzielenie_zamowienia

Wybór oferty - 24.09.2020

Pobierz:
Wybor_oferty

Informacja z otwarcia ofert - 16.09.2020

Pobierz:
Informacja_z_otwarcia