wtorek, 08 grudzień 2020 12:55

Dostawa paliw, olei i smarów do ZUOK Spytkowo Sp. z o.o.

Napisane przez Joanna Kłoczko

Ogłoszenie - dostawa olei i smarów

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2722/2/2020

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą Dostawa paliw, olei i smarów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08-12-2020 pod numerem 763772-N-2020.

Termin składania ofert 17.12.2020 godzina 10:00 u Zamawiającego, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.

Pobierz:

Ogloszenie

SIWZ_doc

SIWZ_pdf

Udzielenie zamówienia

Pobierz:
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia

Informacja z otwarcia ofert - 17.12.2020r.

Pobierz:
Zestawienie_ofert

Wybór oferty - 24.12.2020r.

Pobierz:

Informacja_o_wyborze

Pytania i odpowiedzi

2722/2/2020/Pytanie 1
Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi do w/w postępowania, część 6:
Czy Zamawiający przewiduje zakup olejów hydraulicznych oraz przekładniowych w procedurze zwolnienia od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie produktu jako podmiot zużywający? Czy oferta powinna uwzględniać towar z opłaconym podatkiem?
Odpowiedź 2722/2/2020/Pytanie 1

Zamawiający nie przewiduje zakup olejów hydraulicznych oraz przekładniowych w procedurze zwolnienia od podatku akcyzowego. Oferta powinna uwzględniać towar z opłaconym podatkiem.

Oferta wykonawcy powinna zawierać wszelkie koszty wykonania zamówienia włącznie z podatkami i innymi opłatami wymaganymi przepisami prawa.

2722/2/2020/Pytanie 2
Proszę o dodatkowe informacje dotyczące części 4:
- Czy dysponują Państwo drukiem AKCPR i są Państwo zwolnieni z akcyzy?
- Czy jest możliwość realizacji dostaw dużym 40T samochodem?
Odpowiedź 2722/2/2020/Pytanie 2

- Zamawiający dysponuje drukiem AKC-PR.  Zamawiający nie przewiduje zakupu gazu płynnego propan do ogrzania w procedurze zwolnienia od podatku akcyzowego.

Oferta wykonawcy powinna zawierać wszelkie koszty wykonania zamówienia włącznie z podatkami i innymi opłatami wymaganymi przepisami prawa.

- Zamawiający nie widzi przeszkód, żeby realizacja dostaw odbywała się samochodem 40T.

 

2722/2/2020/Pytanie 3
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące w/w postępowania, części 6:
1. Część 6, poz. 15.: Produkt Texaco Multifak EP oryginalnie występuje w opakowaniach 0,4 kg, 18kg, 50kg oraz 180kg. Nie ma opakowań 9kg. Czy dopuszczą Państwo dostawę opakowań 18 kg?
2. Część 6, poz. 1, 3, 4, 6: Jakiej wielkości opakowania Państwo preferują? Wielkość opakowania będzie miała wpływ na cenę produktu. Jeśli preferowanym przez Państwa opakowaniem byłaby beczka, czy dopuszczą Państwo odchylenie od ilości podanej w zapotrzebowaniu? Pojemność beczki różni się w zależności od producenta oleju i waha się w zakresie 200 - 215 litrów.
Odpowiedź 2722/2/2020/Pytanie 3
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy smaru: mydło litowe EP2 (Cz. II – OPZ, część 6, poz. 15 SIWZ) w opakowaniu: 9 kg w ilości 20 szt. lub 18 kg w ilości 10 szt.
2. Zamawiający nie wymaga konkretnych opakowań na poszczególne oleje, smary, z wyjątkiem pozycji 14,15,16 części II SIWZ.