wtorek, 29 grudzień 2020 13:05

Zadaszenie łukowe boksów na odpady

Napisane przez Joanna Kłoczko

Ogłoszenie - Zadaszenie łukowe boksów na odpady

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2726/2020

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Zadaszenie łukowe boksów na odpady

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29-12-2020 pod numerem 773696-N-2020.

Termin składania ofert 15.01.2021 godzina 10:00 u Zamawiającego, Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.

Pobierz:

Ogłoszenie

SIWZ_doc

SIWZ_pdf

Program_funkcjonalno_uzytkowy

Zarzadzenie_dzialan_prewencyjnych

Instrukcja_PPOZ

Zalaczniki_grafine_do_instrukcji_PPOZ

Informacja o udzieleniu zamówienia
Pobierz:
Udzielenie_zamowienia

Wybór oferty - 28.01.2021r.
Pobierz:
Informacja_o_wyborze

Informacja o powtórzeniu czynności - 22.01.2021r.
Pobierz:
Informacja

Wybór oferty - 20.01.2021r.

Pobierz:
Informacja_o_wyborze

Informacja z otwarcia ofert - 15.01.2021r.

Pobierz:
zestawienie_ofert