poniedziałek, 22 luty 2021 14:04

Dostawa pojemników do gromadzenia i wywozu odpadów

Napisane przez Joanna Kłoczko

Ogłoszenie - Dostawa pojemników do gromadzenia i wywozu odpadów

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2620/2021

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Dostawa pojemników do gromadzenia i wywozu odpadów

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz 2019 ze zm) zwana dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22-02-2021 pod numerem 2021/BZP 00009466/01

Termin składania ofert 02.03.2021 godzina 10:00.

ID postępowania z miniPortalu: 5c675fb7-5c5e-443f-82ac-f34b12909b34

Link do postępowania na miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5c675fb7-5c5e-443f-82ac-f34b12909b34

Wartość zamówienia jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na ,,Dostawę pojemników do gromadzenia i wywozu odpadów"

Część 1: 151.800,00 zł brutto

Część 2: 168.100,00 zł brutto

Część 3: 28.400,00 zł brutto

Część 4: 19.200,00 zł brutto

Pobierz:

SWZ_doc

SWZ_pdf

ogloszenie_o_zamowieniu

Informacja z otwarcia ofert - 02.03.2021r.

Pobierz:

Informacja z otwarcia

Wybór oferty - 15.03.2021r.

Pobierz:

Powiadomienie o wyborze oferty

Udzielenie zamówienia

Pobierz:
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia

Zmiana umowy

Pobierz:

Ogloszenie_zmiana_umowy_czesc_1

Ogloszenie_zmiana_umowy_czesc_3

Ogloszenie_zmiana_umowy_czesc_4

Wykonanie umowy

Pobierz:

Ogloszenie_o_wykonaniu_umowy_czesc_1

Ogloszenie_o_wykonaniu_umowy_czesc_4

Ogloszenie_o_wykonaniu_umowy_czesc_3

Ogloszenie_o_wykonaniu_umowy_czesc_2